Studenti a absolventi se vyjádřili k situaci na Arcibiskupském gymnáziu v Praze

Na jednu z přednášek v pásmu Agora, které se konalo 25.-26. března na Arcibiskupském gymnáziu v Praze (AG) byla pozvána i trans aktivistka Lenka Králová. Přednáška však byla na poslední chvíli zrušena ředitelem školy Ondřejem Mrzílkem. Zrušení této přednášky vyvolalo silné reakce i velkou medializaci. Studenti i absolventi AG se k této situaci vyjádřili a sepsali petice proti zrušení přednášky, ale i na podporu rozhodnutí ředitele školy.

Arcibiskupske-gymnazium

Absolventi AG napsali řediteli nesouhlasný otevřený dopis, a stejně tak i někteří studenti vyjádřili svůj postoj proti zrušení přednášky v tomto vyjádření, ve kterém mimo jiné stojí „Potřeba pořádat přednášku na uvedené téma vycházela ze skutečnosti, že se ­s problematikou trans osob mnozí pravidelně setkáváme, a to nejen v médiích, ale i v okruhu svých blízkých přátel, včetně některých spolužáků na naší škole. Je přitom obtížné zorientovat se v rozsáhlé celospolečenské diskusi, zvláště když je obvykle vedena se silnými emocemi…“

„Mnozí z nás, kteří jsme věřící křesťané, jsme vděčni Arcibiskupskému gymnáziu za prostředí, v němž může naše víra bezpečně růst a kultivovat se. Nedomníváme se, že by naší vírou přednáška na zmiňované téma mohla otřást. Naopak věříme, že se mohlo jednat o užitečné rozšíření obzorů, zcela v duchu křesťanské otevřenosti, k níž se AG hlásí i ve svých základních dokumentech.“

Část studentů a absolventů se naopak za ředitele v jeho rozhodnutí zrušit přednášku postavila a vydala další otevřený dopis. „V rámci přednáškových dnů na Arcibiskupském gymnáziu měla 26. března 2024 proběhnout aktivistická přednáška o transgenderové problematice. Ta byla rozhodnutím pana ředitele Ondřeje Mrzílka zrušena. Rádi bychom tomuto rozhodnutí jakožto absolventi a současní studenti vyjádřili podporu.

Arcibiskupské gymnázium staví na křesťanských hodnotách, které se zavazuje předávat i svým studentům. Domníváme se, že škola je otevřená diskuzi, ale u citlivých témat je zapotřebí zvolit vhodnou formu. Studenti by měli mít možnost vyslechnout si názory a příběhy lidí s různými zkušenostmi a na základě toho zaujmout vlastní postoj. Velmi nás mrzí vlna nenávisti v mediálním prostoru, která se snesla na školu, a rozdělení, které nastalo mezi studenty i mezi veřejností. Věříme, že naše škola dělá vše pro to, aby umožnila studentům probírat témata, která jsou pro ně aktuální, a to bez nátlaku a „nálepkování“ a doufáme, že to tak zůstane i nadále.“

Ředitel AG Ondřej Mrzílek na facebookovém profilu AG k situaci napsal: „Reaguji na rozjitřenou atmosféru, jejímž spouštěčem bylo zrušení přednášky v rámci Agory. Víme, že na AG studují a pracují lidé LGBT+, ke kterým jsme se snažili a snažíme přistupovat vždy s tolerancí a otevřeností. Nemusíme vždy navzájem souznít ve svých názorech a hodnotách, to je zcela běžné. Ale nesmíme názorovou rozdílnost brát jako důvod k odmítání, opovržení a nenávisti. Velmi mě trápí, jak až nepřátelské a zlé reakce zrušení přednášky vyvolalo, a to nejen u žáků, ale i u některých absolventů a ve velké skupině dalších účastníků diskuse na sociálních sítích. Šíří se mnoho polopravd, lží a hledání dávno zapomenutých křivd a vše postupně přerostlo v jednu velkou kampaň proti církvi, škole a zřizovateli, což si myslím nebylo původním úmyslem. Někteří chtěli sdílet své zklamání a vztek, což chápu. Odmítnutí jedné konkrétní přednášky přece neznamená pohrdání tímto člověkem. Hned od začátku jsme společně s organizátory Agory začali přemýšlet a hledat formu a způsob, jak téma trans osob v širší diskusi ve škole otevřít, protože ho považujeme za důležité. Je na místě začít diskutovat, začít se poslouchat, nikoliv na sebe pokřikovat přes sociální sítě, případně si předávat vzkazy přes média. Je jednoduché poslouchat vždy jen ty, se kterými souzníme a kteří nás v našich názorech utvrzují, ale svět je názorově mnohem pestřejší. Můžeme si rozumět a být jednotní i přes mnoho rozdílů, a k tomu vás všechny zvu.“

Přednášející pásma Agora vybírá organizační tým studentů, kterým bylo předem definováno, že přednášky nemají být kontroverzní a politické. Vedení školy hosty nemusí schvalovat, studenti jim dle manuálu mají dodat minimálně 2 – 3 týdny předem harmonogram přednášek s anotacemi řečníků, což nebylo dodrženo, anotace na přednášku o životě trans lidí byla dodána pozdě. Navíc obsahovala chybné informace o přednášející, došlo k záměně a místo aktivistky a trans ženy Lenky Králové uváděla režisérku a členku Rady pro televizní a rozhlasové vysílání, což se ředitel Mrzílek dozvěděl až 25. března odpoledne a rozhodl se přednášku zrušit. 

Zdroj: ČBK