Svatý otec vyzval arcibiskupa Jana Graubnera k pokračování v úřadě pražského arcibiskupa

Svatý otec František přijal rezignaci pražského arcibiskupa Jana Graubnera, kterou předložil v souvislosti s dovršením 75 let života a zároveň Jana Graubnera vybídl, aby v úřadě nadále setrval, a to až do chvíle, než učiní jiné rozhodnutí. Pražskému arcibiskupovi tlumočil stanovisko Svatého otce apoštolský legát v ČR Jude Thaddeus Okolo.

List apoštolského nuncia zde