Světový den prarodičů a seniorů nabízí možnost získat plnomocné odpustky

V neděli 23. července 2023 si budeme kromě 16. neděle v mezidobí také připomínat Světový den prarodičů a seniorů. Svatý otec vyhlásil slavení těchto světových dnů v roce 2021 na čtvrtou neděli v měsíci červenci. Pro letošní rok papež František připravil poselství a také stanovil motto: „Jeho milosrdenství je od věků na věky“ (Lk 1,50).

Plnomocné odpustky při návštěvě bohoslužeb

Apoštolská penitenciárie svým dekretem z 15. června 2023 na základě pravomocí, které jí svěřil Svatý otec uděluje k této příležitosti plnomocné odpustky za obvyklých podmínek (svátostná zpověď, eucharistické přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) prarodičům, seniorům a všem věřícím, kteří se 23. července 2023, motivováni opravdovým duchem pokání a lásky, zúčastní na slavnostní liturgii, které bude předsedat Svatý otec František v papežské bazilice ve Vatikánu, anebo se zúčastní různých obřadů, jež se budou konat po celém světě, plnomocný odpustek, který může být také na způsob přímluvy určen duším v očistci.

Odpustky při setkání se seniory

Také uděluje na stejný den plnomocné odpustky věřícím, kteří věnují přiměřený čas návštěvě svých starších bratří a sester nacházejících se v nouzi nebo v nesnázích (např. nemocných, opuštěných, postižených…), ať už osobně, nebo virtuálně prostřednictvím komunikačních prostředků.
Plnomocné odpustky mohou být uděleny také starším nemocným a všem těm, kteří z vážného důvodu nemohou opustit své domovy, za podmínky distancování se od jakéhokoli hříchu a úmyslu splnit co nejdříve tři obvyklé podmínky, pokud se duchovně spojí se slavením Světového dne a obětují milosrdnému Bohu své modlitby, bolesti a utrpení svého života, zvláště když jsou slova a liturgická slavení Svatého otce přenášena sdělovacími prostředky.

Další informace lze získat na webu rodiny.cz

Foto M. Němeček