Teologická fakulta zve na CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Web2-img-0933
Budova KTF UK v Praze Dejvicích. Foto M. Němeček

Katolická teologická fakulta na akademický rok 2022 – 2023 vypsala řadu velmi zajímavých kurzů.  Zájmové programy jsou určeny nejširší veřejnosti a sestaveny jako přehledy oborů teologie, dějiny uměni, historie a literatury, nebo dílčích témat v rámci těchto oborů. Specializované programy mohou být zajímavé pro specifické skupiny lidí, kteří pracují v církvi nebo mimo ní, jako rozšíření jejich znalostí, schopností a měkkých dovedností.

Jde tak například o kurz: V co věří křesťané nebo Dějiny umění či Kde se zrodila Apokalypsa a co nám dnes má říct? Více o nabídce i způsobu přihlašování na webu Katolické teologické fakulty v Praze. Přihlásit se je třeba do 21. září 2022.