Tisková zpráva k intronizaci Mons. Jana Graubnera (informace pro média)

Papež František o poledni 13. května 2022 jmenoval 37. pražským arcibiskupem a 25. českým primasem J. Exc. Mons. Jana Graubnera, dosavadního arcibiskupa olomouckého a metropolitu moravského.

Katedralanovy

Intronizace

Mons. Jan Graubner bude slavnostně uveden na svatovojtěšský arcibiskupský stolec v sobotu 2. července 2022 v 10.00 hod. při pontifikální mešní liturgii v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří Pražského hradu) vychází z Arcibiskupského paláce v 9.45 hod. V 9.50 hod. se rozezní největší zvon naší vlasti Zikmund. Nového pražského arcibiskupa doprovodí členové Tělovýchovné jednoty Orel Strážnice, děti z Dětského folklórního souboru Fěrtúšek a Strážničané ve svátečních krojích. Při vstupu arcibiskupa do katedrály sbor zpívá starobylý hymnus „Ecce sacerdos magnus“.

Bohoslužbu zahájí emeritní arcibiskup Dominik kardinál Duka. Po převzetí úřadu arcibiskupa pražského bude eucharistické slavnosti předsedat Mons. Jan Graubner. Koncelebrovat budou čeští, moravští a zahraniční biskupové. Vedle oltáře bude vystavena vzácná relikvie, lebka mučedníka a prvního pražského biskupa české krve, sv. Vojtěcha.

Hudebně bohoslužbu doprovodí pražský katedrální sbor pod vedením regenschoriho Josefa Kšici.

Na závěr bohoslužby nového arcibiskupa pozdraví mj. předseda vlády Petr Fiala.

Modlitba u Mariánského sloupu

v 18.00 hod. připutuje nový pražský arcibiskup na Staroměstské náměstí, kde u Mariánského sloupu svoji službu na svatovojtěšském stolci i svou novou arcidiecézi svěří Matce Boží. Následně navštíví hlavní pražský městský kostel Panny Marie před Týnem.

Informace pro média

Novináři, kteří se budou chtít zúčastnit slavnostního uvedení nového pražského arcibiskupa Mons. Jana Graubnera do úřadu, nechť se akreditují u mluvčího pražského arcibiskupství. Pokud by chtěli po skončení obřadu položit novému arcibiskupovi nějakou otázku, nechť se rovněž obrátí na mluvčího, a to do čtvrtka 30. 6. do 15.00.

Kontakt: Jiří Prinz, e-mail: jiri.prinz@apha.cz, mobil: 724 882 842

J. Exc. Mons. Jan Graubner

Narodil se v Brně 29. 8. 1948, vyrostl ve Strážnici jako jeden z pěti sourozenců. V roce 1967 maturoval na Střední všeobecně vzdělávací škole a poté rok pracoval v Gottwaldově jako dělník, aby získal „dělnický původ“. V roce 1968 byl přijat do kněžského semináře a na Cyrilometodějskou bohosloveckou fakultu v Olomouci. Kněžské svěcení přijal 23. června 1973.

Působil jako kaplan ve Zlíně a ve Valašských Kloboukách. Od roku 1982 do 1990 byl farářem ve Vizovicích a zároveň působil jako excurrendo administrátor nejprve v Provodově a později v Horní Lhotě.

17. března 1990 byl jmenován titulárním biskupem tagarijským a pomocným biskupem olomouckým. Vysvěcen byl 7. dubna 1990 arcibiskupem Vaňákem a biskupy Otčenáškem a Cikrlem. Za biskupské heslo si zvolil citát Quod dixerit vobis, facite (česky: Co vám řekne, učiňte). Po smrti Františka Vaňáka převzal správu diecéze jako administrátor a 28. září 1992 byl jmenován arcibiskupem olomouckým, správu diecéze převzal 7. listopadu 1992.

Zaměřil se na obnovu diecézní struktury, založil řadu církevních škol, vybudoval síť Charit. Inicioval Tříkrálovou sbírku a Dny lidí dobré vůle na Velehradě. Zabývá se duchovním doprovázením a záleží mu na široké spolupráci a stavění mostů mezi lidmi i názory. Věnuje se pastoraci rodin, pro které založil Centrum pro rodinu s pobočkou v každém děkanátu diecéze. Je duchovním rádcem Orla. Založil zbožné sdružení Eucharistická hodina. Věnuje se obnově poutních míst Velehrad a Svatý Hostýn i rozvinutí pouti hasičů, myslivců, včelařů a dalších profesních skupin, nebo děkanátních poutí za obnovu rodin a kněžská povolání. Inicioval Pocty duchovních, kteří zahynuli v koncentračních táborech, či velké výstavy jako Církev a republika, nebo A. C. Stojan. Založil edici audioknih Edice Velehrad.

V letech 2000 až 2010 byl předsedou České biskupské konference, pak místopředsedou a od roku 2020 znovu předsedou ČBK. Zároveň je jejím delegátem pro charitativní činnost, misie a novou evangelizaci.

Od roku 1999 je členem správní rady Univerzity Palackého v Olomouci, jíž řadu let předsedal. Z titulu arcibiskupského úřadu je Velkým kancléřem Cyrilometodějské teologické fakulty a členem její vědecké rady.