Titulární poutní slavnost na Svaté Hoře

Poutní slavnost Nanebevzetí Panny Marie se koná 20.-21. srpna 2022 na Svaté Hoře u Příbrami. Jde o titulární slavnost svatohorské baziliky, s možností získat plnomocné odpustky.

Sv.hora j.dlabač
foto: Jan Dlabač

Sobota 20. srpna od 19.00 modlitba růžence u Korunovačního oltáře; od 19.30 mše svatá, následuje světelný průvod.

Neděle 21. srpna od 7.30 mše svatá; od 9.00 hlavní mše svatá, následuje průvod s milostnou soškou Panny Marie Svatohorské. Hudba při liturgii: S. Jelínek: Mešní proprium. Od 11.00 tichá mše svatá v bazilice; od 13.30 pobožnost k Panně Marii, požehnání předmětů; od 14.00 nedělní varhanní půlhodinka; od 15.30 mše svatá a české nešpory.