Tříkrálová sbírka 2021: Koledníci k vám přicházejí online

Do průběhu největší celonárodní sbírky, kterou pořádá Charita, zasáhla pandemie nemoci covid-19. Po dobu trvání pátého stupně PES koledníci nevyjdou do ulic. Koleda ale zrušena není! Přesouvá se do online prostředí – proto přivítejte virtuální koledníky a přijměte online požehnání.

Trikralove

Zdraví koledníků i dárců je pro Charitu na prvním místě a koleda se proto zatím uskuteční pouze ve virtuálním prostoru. Ruší se hromadné akce včetně tradičního požehnání kardinála Dominika Duky koledníkům a velkého tříkrálového průvodu s velbloudy v centru Prahy.

Charita připravila online koledu na webu www.trikralovasbirka.cz a chce vám tak zprostředkovat zážitek z koledování. Věříme, že online koledníci vás potěší stejně, jako by stáli u vašeho prahu. Přijměte požehnání a vložte do virtuální kasičky online příspěvek na pomoc lidem v nouzi. 

Jak funguje online kasička?

Přispět můžete přímo té organizaci, která u vás každoročně koleduje. Stačí zadat název vašeho města, obce nebo vaše PSČ. Systém vám začne našeptávat nejbližší koledující organizace. Arcidiecézní charita Praha je v systému označena jako „PRAHA ACH“.

Pokud necháte pole prázdné nebo nevyberete z našeptávání konkrétní organizaci, váš příspěvek se rozdělí mezi všechny Charity v celé České republice. 

Tříkrálovou sbírku je možné podpořit i bankovním převodem na tříkrálový sbírkový účet: 66008822/0800. Pro přispění Arcidiecézní charitě Praha uvádějte variabilní symbol 77701990.

Jak vaše dary pomohou v pražské arcidiecézi?

Místní koordinátoři sbírky předem vybrali účely (tzv. tříkrálové záměry), na které bude výtěžek sbírky využit. Jsou mezi nimi sociální a zdravotní služby Charity, ale i konkrétní rodiny, jimž bude věnována přímá finanční či materiální pomoc. Uvádíme příklady tříkrálových záměrů:

1. Pomoc seniorům a lidem s postižením

Výtěžek sbírky podpoří provoz charitních domovů: Domova pro seniory sv. Václava ve Staré Boleslavi, Domova pro seniory kardinála Berana a Domova svaté Rodiny pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením.

Podporu získají i charitní terénní služby pro seniory jako jsou pečovatelská služba a domácí zdravotní péče (Charita Starý Knín, Beroun, Neratovice, Praha Holešovice či Praha Chodov). 

Charita Příbram a Charita Roudnice nad Labem plánují pořídit pečovatelkám osobní automobil. Charita Nymburk provozuje cenově zvýhodněnou osobní dopravu pro seniory a lidi se zdravotním postižením – díky nymburskému ChariCar se tito lidé dostanou k lékaři či na úřad. Služba však může fungovat jen díky podpoře Tříkrálové sbírky. 

V Neratovicích a Nymburku plánují z výtěžku pořídit nové kompenzační pomůcky pro nemohoucí klienty a do půjčovny. 

2. Pomoc rodinám v nouzi

Tříkrálová sbírka podpoří charitní azylové domy pro maminky  s dětmi, které získají prostředky na nutné stavební opravy: Azylový dům sv. Máří Magdaleny v Kralupech nad Vltavou a Azylový dům v Domově sv. Josefa v Roudnici nad Labem. Sbírka podpoří i provoz Azylového domu sv. Gerarda v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi.

V Kralupech nad Vltavou plánuje místní Charita vybudovat nové sociální byty. Pro tento záměr získala evropskou dotaci. Její podmínkou je spolufinancování, které pomůže zaplatit výtěžek sbírky.

Důležitou úlohou Charity je práce s dětmi a mládeží ze sociálně znevýhodněného prostředí, u které hrozí rizikové chování. Tříkrálová sbírka podpoří profesionální sociální službu Nízkoprahových denních center pro děti a mládež v Roudnici nad Labem a Starém Kníně. Podpoří také řadu farností a Charit v pořádání letních táborů, pobytů a zájmových kroužků pro děti ze sociálně slabých rodin (Farnost sv. Tomáše v Praze 1, Farní charita Praha Barrandov, Charita Kralupy nad Vltavou, Salesiánské středisko mládeže, Základní škola sv. Voršily v Praze, Církevní mateřská škola Studánka, Spolek Jasánek v Jesenici, Křesťanský domov mládeže u sv. Ludmily).

3. Pomoc lidem na okraji společnosti 

Lidé bez domova a lidé v hmotné nouzi využívají pomoc Charity, která je často možná jen díky dárcům a Tříkrálové sbírce. 

Sbírka podpoří Nízkoprahová denní centra pro lidi v nouzi v Nymburku a v Praze 1 (to se zaměřuje na ženy bez domova). Farní charita Kolín zakoupí automobil, který bude distribuovat materiální a potravinovou pomoc potřebným. Podpořeny budou charitní sociální šatníky v Benešově, Roudnici nad Labem, Slaném a Praze-Modřanech. 

Tříkrálová sbírka umožní Charitám a farnostem pomoc konkrétním rodinám a jednotlivcům, kteří se (nejen v souvislosti s pandemií covid-19) dostali do tíživé životní situace. Přímou finanční a materiální pomoc potřebným rodinám organizuje Charita či farnost v obcích: Benešov, Dobříš, Lysá nad Labem, Mníšek pod Brdy, Roudnice nad Labem, Řevnice, Mnichovice, Poříčí nad Sázavou, Praha 3, Praha-Braník, Praha-Modřany, Praha-Barrandov, Praha-Vršovice, Praha-Smíchov, Stodůlky, Praha-Zbraslav, Chvaly-Horní Počernice, Praha-Hostivař a v dalších.

4. Pomoc v zahraničí

Desetina výtěžku Tříkrálové sbírky podpoří projekty v zahraničí. Arcidiecézní charita Praha využije výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 na pomoc potřebným v Bělorusku a dále na pomoc sociálně slabým studentům v Albánii. 

Užitečné odkazy:

Jarmila Lomozová