U sv. Haštala požehnají nové zvony

Požehnání nových zvonů pro kostel sv. Haštala na Starém Městě pražském se uskuteční v pátek 26. března v 17.00.

Hastal

Poutní slavnost bude zahájena v pravé poledne, kdy se ve věži kostela sv. Haštala rozezní jediný dochovaný zvon Florián-Vavřinec. Zvonit se bude i v 15.00, tedy v čase, kdy si v pátek křesťané připomínají Ježíšovu smrt na kříži.

Slavnost pak vyvrcholí bohoslužbou v 17.00., při níž budou nové zvony požehnány (vyzdviženy na věž kostela budou v dubnu). Bohoslužbu celebruje pražský pomocný biskup Mons. Zdenek Wasserbauer a budou při ní zachována všechna protiepidemická opatření.

Informace o nových zvonech

„V kostele sv. Haštala byly až do válečné rekvizice v roce 1916 tři zvony. Dva zvony (jmény Haštal a Jan Nepomucký) byly zabaveny a rozbity a kov použit pro nenasytnou válečnou mašinérii. Zůstal jediný zvon Florián-Vavřinec z roku 1690 a od té doby je ve zvonici věže sám. Během komunismu nezvonil, po sametové revoluci se rozezněl jen několikrát, ale kvůli technickému stavu se pak odmlčel úplně. V roce 2010 byl repasován a začal pravidelně v neděli zvonit. Stále však byl sám, chyběl největší a nejmenší zvon,“ vysvětluje Ondřej Boháč ze spolku zvoníků Sanctus Castulus.

To byl podle něj také důvod, proč v roce 2019 uspořádal spolek staroměstských zvoníků Sanctus Castulus veřejnou sbírku na obnovení chybějících zvonů. „Na transparentním účtu se podařilo shromáždit potřebnou částku 1,2 mil. korun. Byly pořízeny dva zvony a zvonový soubor je po 105 letech opět kompletní,“ říká Ondřej Boháč. Z kostela sv. Haštala tak budou nově vyzvánět tyto tři zvony:

–          nový velký zvon Haštal, 1130 kg, tón f1, podle starého zvyku nese největší zvon stejné jméno jako kostel

–          dochovaný střední zvon Florián-Vavřinec z roku 1690 od F. M. Schönfeldta, 490 kg, tón as1

–          nový menší zvon František, 330 kg, tón c2, jméno zvonu odkazuje na starý kostel sv. Františka v nedalekém Anežském klášteře podle které se take celé čtvrti říká Na Františku  

„Zvony byly odlity 5. 6. 2020 v Innsbrucku Johannem Grassmayrem, požehnány budou 26. 3. 2021 biskupem Zdenkem Wasserbauerem a v dubnu 2021 budou vyzdviženy na věž. Grassmayr je jeden z nejstarších zvonařských rodů na světě, vyrábí zvony nepřetržitě od roku 1599, jejich zvony jsou dnes ve vice než 100 zemích světa. Do Prahy dodali již na konci v 19. stol. sedm velkých zvonů, které však byly zničeny za světových válek,” uzavírá Ondřej Boháč.

(pri)