Ulicemi našich měst procházejí Tři králové. Sbírku podpořil i prezident Pavel

Požehnáním v kostele sv. Tomáše a Tříkrálovým průvodem centrem Prahy, který v pátek 5. ledna organizovala Arcidiecézní charita Praha, v pražské arcidiecézi slavnostně odstartovala Tříkrálová sbírka. Koledníky mohou lidé potkávat až do 14. ledna. Tříkrálovou sbírku podpořil i prezident republiky Petr Pavel, který tentýž den navštívil pražské arcibiskupství, aby zde obdaroval koledníky a setkal se s arcibiskupem Janem Graubnerem.

8-kralove2

V zaplněném kostele sv. Tomáše na Malé Straně přijali koledníci Tříkrálové sbírky požehnání od Mons. Jana Graubnera. Pražský arcibiskup vyprosil Boží požehnání pro Tříkrálovou sbírku, která v celé zemi pomáhá desetitisícům lidí v nouzi.

Z kostela sv. Tomáše se tři králové přesunuli na Malostranské náměstí, kde nasedli na velbloudy a vydali následováni početným průvodem směrem ke Starému Městu. Tradiční tříkrálový průvod v hlavním městě organizovala Arcidiecézní charita Praha již po sedmé. Průvod opět přilákal mnoho účastníků i diváků.

Z Malostranského náměstí putovali králové přes Karlův most, Karlovou ulicí, přes Mariánské náměstí až na Staroměstské náměstí. Tři králové přistoupili k živému betlému, poklonili se Ježíškovi a předali mu své dary. Arcibiskup Jan Graubner požehnal všem příchozím i celé zemi. Poté všichni zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán. Následoval koncert České mše vánoční Jakuba Jana Ryby v podání Svatojakubského sboru a orchestru, který doprovodil sólisty Národního divadla Praha. Programem na podiu Staroměstského náměstí provázel moderátor Vladimír Kořen.

Akce upozornila na probíhající Tříkrálovou sbírku na pomoc lidem v nouzi. Výtěžek sbírky, která je nevětší svého druhu v České republice, podpoří stovky sociálních služeb a projektů Charity na pomoc seniorům, rodinám v tíživé životní situaci, lidem s postižením, lidem bez domova a těm, kteří jsou na okraji společnosti.

Podpořit Tříkrálovou sbírku můžete i online na www.trikralovasbirka.cz.

Prezident obdaroval koledníky

Podpořit Tříkrálovou sbírku se v pátek 5. ledna vydal do arcibiskupského paláce prezident republiky Petr Pavel. Čekaly tu na něj tři děti v kostýmech králů se zlatými korunkami na hlavách.

„Bylo vidět, že nás pan prezident pozorně poslouchá. Byl velmi milý, přispěl nám do kasičky, pochválil nás a udělal si s námi fotografii,“ řekl potěšeně jeden z koledníků, dvanáctiletý Josef. Na koledování na arcibiskupství se moc těšil. „Nikdy mi Tři králové nepřišli tak důležití jako tentokrát,“ vystihl důstojnost chvíle Josef, který v Tříkrálové sbírce koleduje každoročně.

Kolednice Maruška doprovodila zpěv hrou na housle: „Měla jsem velkou trému, ale když vešel pan prezident do sálu, kde jsme zpívali, jako by vešel můj děda. Najednou s ním přišla taková milá pohoda jako doma.“

„Těší nás, že Tříkrálovou sbírku podporuje široká veřejnost i významné osobnosti naší země,“ uvedl Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha, který malé koledníky na Arcibiskupství pražské doprovázel. „Prezidentova účast v naší sbírce je výrazem solidarity a empatie vůči těm, kdo se ocitají v tíživé sociální situaci. Vždy jsme nesmírně poctěni podporou významných osob, která je povzbuzením v našem poslání pomoci potřebným. Oceňujeme prezidentův zájem o dobročinné projekty a věříme, že svým příkladem inspiruje i další k podobným činům solidarity. Společně můžeme dosáhnout více a pomoci těm, kdo naši pomoc skutečně potřebují.“

(ADCHP, red)

Prezident-prispiva