VE FTN byla zahájena výuka zdravotních sester z Církevní střední školy Jana Pavla II.

Ve Fakultní Thomayerově nemocnici (FTN) bylo v pondělí 28. listopadu slavnostně otevřeno detašované pracoviště praktické výuky budoucích praktických a diplomovaných všeobecných sester z Církevní SZŠ Jana Pavla II. Stalo se tak za podpory Arcibiskupství pražského. Jde o první pracoviště tohoto druhu v ČR v rámci fakultních nemocnic. Celkově jde o více než 60 studentek a studentů v oborech praktická sestra a všeobecná sestra.

Jpii
Novým učebnám osobně požehnal Mons. Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského

„Chtěl bych všem upřímně poděkovat za spolupráci při vzniku tohoto pracoviště s praktickou výukou budoucích zdravotních sestřiček v naší nemocnici, což je u nás v rámci fakultních nemocnic v ČR ojedinělé. Mé poděkování patří mj. panu Mons. Janu Balíkovi z Pražského arcibiskupství za jeho velikou podporu a spolupráci,“ poděkoval ředitel FTN doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc. a dodal: „Zároveň bych chtěl poděkovat ředitelce z Církevní SZŠ Jana Pavla II. paní Marii Šikové za její trpělivost a spolupráci na vzniku výukového pracoviště u nás v nemocnici a také všem našim zaměstnancům, kteří se spolupodíleli na otevření zmíněného pracoviště.

Na samotné praktické výuce se podílí kromě vyučujících z Církevní SZŠ také vybraní zdravotníci z FTN v určených oborech (např. interna, chirurgie, URL, pediatrie atp.), kteří budou předávat své zkušenosti a praktické dovednosti budoucím zdravotním sestřičkám.  Praktická výuka předmětů je zaměřena na ošetřovatelství a cvičení v prvním a druhém ročníku a ošetřování nemocných ve třetím a čtvrtém ročníku SZŠ. V oboru diplomovaná všeobecná sestra – VOŠZ SŘMR se jedná o výuku předmětů ošetřovatelské postupy v 1. ročníku a patologie ve 2. ročníku.

„V rámci výuky mají u nás studenti k dispozici veškeré potřebné zdravotnické vybavení a zázemí pro realizaci praktické výuky jako takové, a to například pacientská lůžka, zdravotnické pomůcky pro manipulaci s pacientem, vozík pro handicapované, vybavení pro nácvik osobní hygieny pacienta, potřebné počítačové vybavení a mnoho dalšího. Zároveň bych chtěla všem upřímně poděkovat za spolupráci a pomoc při vzniku tohoto výukového pracoviště pro budoucí sestřičky v naší nemocnici,“ doplnila Jaroslava Mrkvičková, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání z FTN a dodala: „Spolupráce mezi naší nemocnicí a Církevní SZŠ je dlouhodobá, a to už od doby vypuknutí covidové pandemie, kdy nám studenti z této školy velice pomohli.“

Studenti mají možnost si v praxi vyzkoušet a seznámit se s prací zdravotních sester na vybraných pracovištích a aplikovat své znalosti z praktické výuky přímo v provozu. Kromě praktické výuky tak budou mít možnost čerpat dovednosti a získávat zkušenosti z konkrétních pracovišť nemocnice, kde s nimi budou pracovat vybraní zkušení zdravotníci.

Zdroj: FTN