Velikonoce v katedrále – podrobnější program

Květnou nedělí – letos 28. března – končí postní doba a křesťanský svět vstupuje do Svatého týdne Velikonoc. Přinášíme přehled bohoslužeb, které se během velikonočních svátků uskuteční v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

Katedralanovy-1

Přehled bohoslužeb:

Zelený čtvrtek 1. 4. v 9.30 a v 18.00.

V 9.30. Missa chrismatis – kardinál Dominik Duka zve všechny kněze a jáhny, aby v liturgickém společenství, shromážděni kolem katedrálního oltáře, obnovili jednotu svého společenství a své závazky plynoucí z přijetí svěcení.

V 18.00. Mše sv. na památku Poslední večeře Páně -Celebruje kardinál Dominik Duka, kázání přednese biskup Zdenek Wasserbauer. Na konci mše sv. doprovodí liturgické společenství svého Mistra a Pána průvodem po katedrále do Getsemanské zahrady, která bude mimořádně připravena v kapli Panny Marie (Nejsvětější Trojice, Císařská). Zde bude na Velký pátek odhalen „Boží hrob“. Soukromá adorace v „Getsemanské zahradě“ bude možná do 20:30.

Velký pátek 2. 4. v 18.00.

Obřadům, při kterých jsme uváděni do tajemství utrpení a smrti Pána Ježíše Krista, bude předsedat kardinál Dominik Duka, který pronese i velkopáteční kázání. Během obřadů budou provedeny Janovy pašije F. Holíka v úpravě Z. Pololáníka. Zazní umělecký přednes úryvků z díla Peri Pascha, textu, který napsal kolem r. 170 po Kristu biskup Melitón ze Sard. Soukromá adorace u „Božího hrobu“ bude možná do 20:30.

Na Velký pátek bude v katedrále mimořádně vystaven k uctívání vzácný kříž s ostatky Kristovy bederní roušky, který pochází z doby před r. 1376. Kříž je zdobený safíry, spinely a křišťály. Na jednom z výjevů na jeho rameni je vyobrazen papež Urban V. předávající Karlu IV. relikvii, která se nachází pod křišťálovou čočkou uprostřed kříže. Při korunovacích byl kříž používán prokazatelně od roku 1526. V roce 1611 byl použit i při korunovaci císaře Matyáše na českého krále.

Velikonoční vigilie 3. 4. ve 20.30

Liturgii Velké noci, v níž křesťané od pradávna slaví Ježíšovo vítězství nad smrtí, bude předsedat kardinál Dominik Duka, kazatelem bude biskup Václav Malý. Během obřadů slavených podle starobylé tradice zazní sedm čtení ze Starého zákona a budou uděleny iniciační svátosti katechumenům.

Boží hod velikonoční 4. 4. v 10.00

Při dopolední pontifikální mši svaté sloužené kardinálem Dominikem Dukou, jenž pronese i sváteční kázání, bude proveden pro připomínku křtu výkrop lidu křestní vodou. Mše sv. bude zakončena Apoštolským požehnáním, které pan kardinál udělí jménem Římského velekněze. Při liturgii zazní Missa in D od Františka Xavera Brixiho.

Upozornění:

Bohoslužby v katedrále budou přístupné veřejnosti. Vstup pro účastníky bohoslužeb bude umožněn pouze z Hradčanského náměstí, a to vždy nejdříve 30 minut před začátkem liturgie a pouze do naplnění povolené kapacity účastníků v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými předpisy (10% kapacity míst k sezení). Pro ty, kteří chtějí mít jistotu, že se na velikonoční obřady do katedrály dostanou, nabízíme možnost registrovat se na recepci pražského arcibiskupství (tel. 220 392 100). Lze přijít i bez rezervace – do vyčerpání povolené kapacity. Veškeré bohoslužby bude přenášet Katedrála TV (www.katedrala.tv). Televize Noe je bude přenášet na svém kanále NOE+, pro jehož příjem je nutný televizor nebo set top box s podporou HbbTV a internetové připojení. Při sledování hlavního kanálu TV NOE si kanál NOE+ navolíte prostřednictvím „červeného tlačítka“ na ovladači. Velkopáteční obřady bude vysílat i hlavní kanál TV NOE.