Víkend pro bezdětné manžele

Perinatální hospic Dítě v srdci zve 10.–12. 3. 2023 do Kostelního Vydří na setkání párů, které touží po dítěti, ale to nepřichází.

Bezdetni

Víkend bude plný sdílení i ztišení, společenství, přímluvné modlitby i svědectví.

Doprovázejí: P. Jan Maria Hanáček, O.Carm, Jana Marková laická karmelitka a dula a laický misionář a kouč Václav Čáp.

Součástí sobotního odpoledne bude také diskuse se čtyřmi manželskými páry. Jejich příběhy začaly stejně: nemohly mít miminko. Každý pár prošel úplně jinou cestu. V jejich svědectví se dozvíte, zda se nacházejí v labyrintu bezdětnosti, nebo kudy se jim podařilo vyjít ven.