Výchova dětí ve víře

Nevíte si rady s dětmi v kostele? Nechcete děti odradit a zároveň vám záleží na tom, aby ve víře v Boha objevily poklad pro svůj život? Jako podnět k hledání odpovědí mohou posloužit zkušenosti vlastní i získané studiem katecheze s dětmi, které se týkají uvádění dětí do naslouchání a četby Písma svatého, modlitby a slavení liturgie.

20160726182244-luho-annapout

Přednáška na téma Výchova dětí ve víře je v plánu na neděli 14. března 2021 od 15 do 17 hodin.

O své zkušenosti se s vámi podělí ThLic. Ing. Marie Zimmermannová Th.D., vedoucí Pedagogického centra Arcibiskupství pražského.

Vzhledem k současnému epidemiologickému stavu nebude možné se setkat osobně. Dostanete odkaz na videonahrávku přednášky, kterou si budete moci poslechnout podle vašich možností i před termínem. Druhý odkaz bude na on-line setkání 14. 3. od 17.00 do 18.00, kde bude možné potkat se s lektorkou a zeptat se konkrétně na to, co vás přímo zajímá. Můžete se přihlašovat prostřednictvím elektronického formuláře.