Výstava o českých světcích ve Staré Boleslavi

Výstavu věnovanou čtveřici světců z počátku českých dějin si od úterý 27. září mohou zájemci prohlédnout v ambitech baziliky Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Výstava, zahájená v předvečer Národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi, zde bude k vidění do 20. listopadu.

Ambity
Výstavu o českých světcích budou moci návštěvníci zhlédnout v ambitech kostela Nanebevzetí Panny Marie, které byly po rozsáhlé rekonstrukci znovu zpřístupněny veřejnosti o silvestrovské noci na Nový rok 2020.

Venkovní expozice představí na patnácti panelech čtyři nejvýznamnější české patrony související s počátky českého státu i zajímavá místa spojená s jejich působením. Výstavu doprovázejí fotografie Stanislava Boloňského. „Návštěvníci uvidí především aktuální snímky poutních míst spojených se čtyřmi nejstaršími českými světci – sv. Ludmilou, sv. Václavem, sv. Vojtěchem a sv. Prokopem. Výstava připomene jak jejich pozemský život, tak uctívání po smrti,“ říká Hana Tietze z pořadatelského spolku Svatá Ludmila. Mezi historické zajímavosti podle ní patří reprodukce rytiny Loretánské kaple v Hájku u Červeného újezdu z roku 1689 nebo fotografie z výstavy Svatováclavské koruny a korunovačních klenotů z roku 1929. „Tehdy byly poprvé vystaveny v samostatném československém státě při oslavách tisíciletí mučednické smrti sv. Václava. Zajímavý je také obraz sv. Prokopa nalezený v ruinách sázavského kláštera v roce 1638, označovaný jako světcova pravá podoba,“ dodává.

(APHA)