Výstava připomene P. Richarda Henkese

Výstava nazvaná „I když mě pravda zničí… Pater Richard Henkes – stavitel mostů mezi Čechy a Němci“ bude ke shlédnutí od 5. do 31. května v Praze ve františkánském klášteře u Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí (vchod z Františkánské zahrady). Při vernisáži bude poprvé v češtině uvedeno divadelní představení jednoho herce „VYBOJOVÁNO“.

Plakat-dina4-1-004

Záštitu nad výstavou převzali předsedové české a německé biskupské konference pražský arcibiskup Jan Graubner a limburský biskup Dr. Georg Bätzing spolu s německým velvyslancem v Praze Andreasem Künnem. Při vernisáži v pátek 5. května v 18.00 hodin promluví mimo jiné P. Helmut Scharler SAC, vyslanec německých pallotinů, Marie Neudörflová z Ackermann-Gemeinde a iniciátoři setkání z české a německé strany Martin W. Ramb z biskupství v Limburgu a Dr. Tomáš Cyril Havel z Jihočeské univerzity. Vernisáže se zúčastní také ilustrátor publikace a výstavy berlínský umělec Volker Schlecht.

Výstava se skládá z velkoformátových scén několikrát oceněného grafického dokumentu ilustrátorské skupiny Drushba Pankow o životním příběhu pallotinského kněze Richarda Henkese, který zemřel v únoru 1945 v Dachau a v roce 2019 byl vyhlášen za blahoslaveného. Výstava bude poprvé prezentována v češtině s doprovodným česko-německým multimediálním průvodcem, který nabídne řadu rozšiřujících informací ve formě videí, nahrávek a textových dokumentů jako jsou dopisy a dobová svědectví.

Na příkladu postoje pallotinského kněze Richarda Henkese se návštěvníci budou moci seznámit s křesťanským odbojem za nacismu. Richard Henkes vydal svými odvážnými kázáními a svým neohroženým jednáním svědectví pravdě. „V koncentračním táboře Dachau se stal svědkem lásky k bližnímu a zastáncem důstojnosti každého člověka – bez rozdílu původu, rasy, pohlaví nebo náboženství,“ zdůrazňuje Tomáš C. Havel. Staral se o české spoluvězně až se sám nakazil skvrnitým tyfem. Jako německý kněz přitom působil v dnešním Slezsku a už v době před válkou se zasazoval o dobré vztahy mezi Němci a Čechy především ve svém působišti na Hlučínsku. V Dachau se seznámil a spřátelil také s pozdějším pražským arcibiskupem a kardinálem Josefem Beranem a díky němu si Henkes mohl dál prohlubovat své znalosti češtiny. Věřil totiž, že se po válce vrátí do farností, kde působil, bude moci posloužit smíření mezi slezským a německým obyvatelstvem.

Martin W. Ramb shrnuje význam výstavy a divadelního představení pro naši současnost takto: „Richard Henkes může být velkým vzorem i dnes – pro svůj přímý postoj a žitý étos lidskosti, kdy zůstal i přes vlastní ohrožení věrný pravdě. Nechtěl být hrdinou, ale zachoval si i v těžkých chvílích kritický a nezkreslený pohled na realitu. Takto žitý a dosvědčovaný mravní postoj měl své důsledky („I když mě pravda zničí“). Poukazovat na tyto souvislosti má smysl nejen pro dospívající generaci. Vzhledem ke svému původu (Westerwald) a oblasti působení (Česká republika) může být otec Henkes dodnes chápán i jako stavitel mostů česko-německého přátelství a mírové Evropy.“

Kontakt pro tisk:

Dr. Tomáš Cyril Havel

Mobil: 731 402 878

Teologická fakulta Jihočeské univerzity

Kněžská 8

370 01 České Budějovice