Výstavy o svaté Ludmile v Praze

Osobnost české světice – sv. Ludmily – mohou zájemci lépe poznat do konce srpna na výstavě ve Valdštejnské zahradě a v Mytologické chodbě Senátu ČR. Od úterý 17. srpna je také otevřena nová venkovní expozice „Svatá Ludmila – kněžna, matka, babička“, a to symbolicky před pražským kostelem sv. Ludmily, kde bude umístěna do 15. září.

Ludma

Kromě života svaté Ludmily návštěvníci na panelech uvidí také třeba ztvárnění této světice v umění. Součástí prezentace budou i krátká videa seznamující návštěvníky s místy, kde Ludmila žila, zemřela a je pohřbena. Návštěvníci si budou moci videa spustit i ve svých mobilních telefonech a tabletech prostřednictvím QR kódů. Odborným garantem projektu je Univerzita Karlova.

Ludmila, podle legendy matka šesti dětí, která se vdávala patrně v patnácti letech a ovládala soudobou politiku, významně ovlivnila budoucnost naší země. Výstava jejím životem provází a popisuje také vraždu Ludmily na Tetíně i moderní svatoludmilský kult. Babička a vychovatelka sv. Václava, sv. Ludmila se stala za 1100 let od své mučednické smrti legendou. První česká a slovanská světice inspiruje dodnes. „Výstava ukazuje, že život Ludmily se příliš nelišil od života ostatních obyvatel té doby, pravděpodobně neměla výrazná privilegia. Zprostředkovává také obraz kulturního a společenského života od raného středověku po současnost, příběh Ludmily je tedy takový příběh českých dějin,“ říká Miroslava Janičatová, ředitelka spolku Svatá Ludmila 1100 let.
 
Sv. Ludmila opředená legendami
O osobě sv. Ludmily toho příliš nevíme. Jisté není například místo, odkud pocházela, zda to skutečně bylo z okolí Mělníka. Kosterní pozůstatky historikům ukázaly, že to musela být silná žena, což prozrazuje i věk její tragické smrti – na tu dobu jí bylo zhruba 60 let. „Antropologové zjistili z náznaků, že měla mírný předkus, což je typický jev pro nejstarší generace Přemyslovců – pravděpodobně to tedy byla ona, kdo výrazně ovlivnil vzhled rodu. K tomu i navenek neznatelné, ale rovněž pro Přemyslovce typické srůsty lebečních švů,“ upřesňuje zajímavosti Jakub Izdný z Univerzity Karlovy. Legendy hovoří o tom, že se Ludmila vdávala asi v 15 letech a měla asi šest dětí (3 syny a 3 dcery). Po Čechách existuje mnoho drobných kaplí a míst spojených se sv. Ludmilou. Přestože není možné historicky doložit konkrétní souvislosti, svědčí to o oblibě kultu této osobnosti.

Zdroj: Spolek Svatá Ludmila, ČTK