Vzácné relikvie zdobí arcibiskupskou kapli

Historická událost se v úterý 23. srpna odehrála v kapli Umučení sv. Jana Křtitele v pražském arcibiskupském paláci. Po několika staletích se do vzácných relikviářových bust sv. Petra a Pavla vrátily ostatky obou apoštolů.

Kard-duka-sveti-relikviar

Historickému okamžiku byli přítomni i oba poslední pražští arcibiskupové: stávající arcibiskup Mons. Jan Graubner i jeho předchůdce kardinál Dominik Duka. Právě při příležitosti 50. výročí jeho kněžského svěcení před dvěma lety se zrodila idea znovu opatřit busty sv. Petra a Pavla jejich relikviemi. „Jde o napravení historické křivdy,“ vysvětlil nápad kardinál Dominik Duka. Relikviářové busty, jež byly začátkem 15. století vytvořeny v dílně Petra Parléře pro pražského arcibiskupa Zikmunda Albíka z Uničova, byly totiž za husitských válek oloupeny o drahé kameny, prodány a zase vykoupeny pro pražské arcibiskupství. Do kaple se vrátily až koncem 19. století, v době episkopátu kardinála Františka Schönborna.

Busty jsou ze zlacené mědi a podle odborníků jsou dokladem vrcholného pozdně gotického sochařského umění dílny Petra Parléře.

Pokud jde o relikvie apoštolských knížat, ty byly nalezeny o svátku sv. Augustina v roce 2020 v depozitu relikvií arcibiskupské kaple sv. Jana Křtitele.      

(pri)

Mons-graubner-si-foti-relikvie-1
B4