Zahajovali jsme školní rok

Vedení pražské arcidiecéze navštívilo v první den nového školního roku vybrané školy zřizované pražským arcibiskupstvím.

Skolnirok
Foto: Jarmila Fussová/Člověk a Víra

Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka navštívil Arcibiskupské gymnázium na pražských Vinohradech, pomocný biskup Zdenek Wasserbauer Křesťanské gymnázium v Hostivaři a pomocný biskup Václav Malý Veselou školu v Soukenické ulici. Emeritní biskup Karel Herbst zavítal do školy sv. Augustina a generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Jan Balík navštívil Dvouletou katolickou střední školu v Kolíně.

Školství je pro církev dlouhodobě jednou z hlavních priorit. V době koronavirové pandemie se také kardinál Dominik Duka hned dvakrát obrátil otevřeným dopisem na žáky a studenty, aby je v nelehké době povzbudil. „Stojíte na začátku vašich životů, hledáte smysl všeho dění a kladete si mnoho otázek. Teď, když jste mladí, utváří se ve vás vaše podstata, vaše lidství a váš vztah k Bohu. Zejména teď se rozhoduje o tom, jací lidé z vás vyrostou a na jaké cesty se vydáte,“ uvedl kardinál Duka koncem minulého roku ve svém „rouškovém pozdravu dětem“. A dodal: „Všichni bychom měli být obzvlášť v této době stateční a moudří (nebát se, ale nejít zbytečně nebezpečí v ústrety), spravedliví (dávat každému, co mu náleží, a konat, co je třeba); a umírnění (někdy není od věci omezit sám sebe). Sebeovládání je důležité po celý život a člověk často zjistí, jak málo k plnohodnotnému životu potřebuje. Půst má svůj velký smysl. Opřít se pak všichni můžeme o naši víru, naději a lásku. Vždyť Bůh nás miluje tak moc, že za nás vydal svého jediného syna.“

(Apha )