Žehnání nových zvonů pro klášter v Drastech

Tři nové zvony pro veřejnou kapli sv. Terezie při klášteře bosých karmelitek v Drastech u Klecan požehná Mons. Zdenek Wasserbauer, pomocný biskup pražský, 19. března, o slavnosti svatého Josefa. V 17 hodin začne mše svatá v provizorní kapli a poté se uskuteční samotné žehnání na horním dvoře klášterního areálu.

Foto zvony drasty

Největší ze zvonů bude zasvěcený sv. Josefovi, patronu kláštera, prostřední P. Marii Karmelské a nejmenší Všem svatým Karmelu. V nizozemském městě Asten je odlil náš špičkový zvonař, pan Petr Rudolf Manoušek, který pochází z již třetí generace zvonařských mistrů. Z Nizozemí pak putují do zvonařské dílny na Zbraslav ke kompletaci a odtud do Drast. Zvony mohly být pořízeny díky daru rodičů sr. Johanky, na technické vybavení pak přispěli další dobrodinci přes e-shop na webových stránkách kláštera.

Plakát k akci najdete zde.