Zemřel heraldik Zdirad J. K. Čech

V úterý 30. srpna zemřel v nedožitých 73 letech grafik, ilustrátor a heraldik Zdirad Jan Křtitel Čech. Zdirad Čech byl mj. členem anglické Společnosti pro heraldické umění a ve spolupráci s oběma posledními pražskými arcibiskupy-kardinálem Dominikem Dukou a Mons. Janem Graubnerem – se podílem na tvorbě jejich biskupských znaků. K jeho dalším významným dílům patří např. heraldický závěsný obraz věnovaný památce blahoslaveného císaře Karla Habsburského, který je na zámku v Brandýse nad Labem, a zejména pak obraz Panny Marie Lidické, který osobně požehnal papež František. Ten jej rovněž vyznamenal papežským Řádem sv. Silvestra v hodnosti rytíře. Zdirad Čech byl rovněž magistrátním rytířem Řádu maltézských rytířů.

„Zdirad Čech patřil mezi nejznámější heraldiky v naší zemi. Jeho kniha o papežských znacích ho zařadila mezi špičku i na mezinárodní úrovni. Dílo, které v jeho tvorbě stojí za zvláštní připomenutí, je ovšem Lidická Madona. Tento obraz je inspirován Svatovítskou Madonou. Nepřítomnost Ježíška tu vyjadřuje zdevastování svatostánku i rozbití ciboria s hostiemi v Lidicích. Kopie tohoto obrazu byla předána velvyslanci Ukrajiny v ČR pro město Buča. Jedna kopie je rovněž v mém titulárním kostele sv. Marcelina a Petra v Římě. Zde symbolizuje zničenou sochu Panny Marie, kterou zničili účastníci jednoho prvomájového průvodu. Stojí za připomenutí, že Zdirad Čech byl aktivní i v prostředí protikomunistického disentu, kdy měl blízké kontakty s Václavem Bendou,“ uvedl k úmrtí Zdirada Čecha emeritní pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka.       

Pohřeb se zesnulým se uskuteční 9. září od 13.00 v kostele sv. Václava v Kladně-Rozdělově.

Smuteční oznámení zde.

Cech-zdir-mart-rehorova-cav
Zdirad J. K. Čech v rozhovoru se sr. Dominikou Bohušovou. Snímek: Martina Řehořová/Člověka Víra