Zemřel ugandský arcibiskup Lwanga- spolupracovník Arcidiecézní charity Praha

Na Bílou sobotu, 3. dubna 2021, zemřel náhle ve věku 68 let kampalský arcibiskup Cyprian Kizito Lwanga. Od roku 2004 intenzivně spolupracoval s Arcidiecézní charitou Praha na rozvojových programech v Ugandě včetně Adopce na dálku®, České nemocnice v Buikwe a dalších.

Lwanga
Foto: Návštěva arcibiskupa Cypriana Kizito Lwangy v charitním Domově pro seniory kardinála Berana v prosinci 2018.

„S hlubokým zármutkem jsem přijal zprávu o náhlém úmrtí otce arcibiskupa Cypriana,“ říká Jaroslav Němec, ředitel Arcidiecézní charity Praha. „Otec Cyprian byl naším blízkým spolupracovníkem. Stál u vzniku naší mise v Ugandě – byl zakládajícím členem a dlouholetým předsedou organizace Uganda Czech Development Trust, kterou jsme v Ugandě založili, abychom mohli jejím prostřednictvím efektivně pomáhat nejchudším lidem zejména v oblasti vzdělání, zdravotnictví a zdrojů obživy.“

Arcibiskupovo poselství českým dárcům

Otec Cyprian podporoval vznik programu Adopce na dálku® a dalších českých rozvojových projektů v mnoha diecézích Ugandy (Kasana–Luweero, Lugazi, Nebbi, Kiyinda–Mityana, Kampala). Během své návštěvy Česka v roce 2018 řekl při osobním setkání českým dárcům: „Dotýkáte se životů mnoha lidí. Radujte se! V pokoře vás žádám, abyste v podpoře pokračovali. Zvu každého z vás – buďte ambasadory Adopce na dálku®. Řekněte lidem ve vašem okolí, jak užitečný tento program je. Příští týden se setkám na osobním jednání s papežem Františkem v Římě. Řeknu mu o programu Adopce na dálku®. Bude mít radost. Tento program je dobrý.“

Dalším významným českým rozvojovým programem, na kterém se arcibiskup Cyprian podílel, je Česká nemocnice sv. Karla Lwangy. Nemocnice situovaná ve vesnickém kraji Buikwe, kde žije většina obyvatel pod hranicí chudoby, ošetří ročně přes 20 tisíc pacientů. „Právě v tomto roce jsme společně plánovali opravu a rekonstrukci další nemocnice, tentokrát v hlavním ugandském městě Kampale,“ říká Jaroslav Němec.

Díky zájmu o charitní práci a vysoké erudici v této oblasti byl arcibiskup Cyprian v roce 2006 jmenován prezidentem Caritas Africa.

Advokát chudých a obdivuhodný leader

Kardinál Dominik Duka nyní posílá kněžím a lidu kampalské arcidiecéze kondolenční dopis, kde vyzdvihuje osobnost pana arcibiskupa, jeho vztah k pražské arcidiecézi a ke společným rozvojovým projektům pražské Charity v Ugandě. Vyjádřil víru v to, že zesnulý arcibiskup Cyprian bude za svoji službu a veškeré dobré skutky odměněn otevřením nebeských bran.

„Arcibiskup Cyprian byl pravý pastýř, advokát chudých, obdivuhodný leader se smyslem pro spravedlnost. Jeho odchod je pro nás všechny velkou ztrátou. Jak příznačná jsou dnes jeho slova, která pronesl na začátku obřadu Křížové cesty, kterou vedl jen den před svou smrtí v Kampale na Velký pátek 2. dubna: ´Ježíš zemřel pro Vás, zemřel pro mě, zemřel pro celé lidstvo´,“ uzavírá Jaroslav Němec.