Zemřela spoluzakladatelka Likvidace lepry Sybila Klumparová – Holá

Ve věku 95 let zemřela ve středu 1. prosince spoluzakladatelka organizace Likvidace lepry Sybila Klumparová – Holá. Díky ní a jejímu manželovi Jiřímu, s nímž v roce 1992 Likvidaci lepry zakládala, se již téměř tři desítky let dostává lidem ve třetím světě pomoci při léčbě infekčních onemocnění.

21102020-portret-sibylky

„Jestli byl pan Jiří Holý otcem zakladatelem, tak ona byla matkou zakladatelkou, která uměla svého muže podpořit, ale také usměrnit. V Likvidaci lepry byla jeho nejbližším spolupracovníkem, který spoluurčoval, jakými kroky se bude LL ubírat,“ popisuje podíl Sybily Klumparové – Holé na činnosti Likvidace Lepry její nynější ředitel Lubomír Hajas.

Akad. malířka Sybila Holá vlastním jménem Vlasta Klumparová se narodila v Praze 13. června 1926. Vystudovala Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, kde se setkala se svým budoucím manželem Jiřím Holým. Ten po pádu komunistické totality založil roku 1992 pod ochranou sv. Josefa Občanské sdružení Likvidace lepry, ve kterém mu paní Sybila od počátku pomáhala. „Téměř dvacet let společně uskutečňovali toto dílo potřebným a to dnes žije na třech kontinentech-v Asii, Africe a Jižní Americe,“ říká Lubomír Hajas. A dodává: „Tvůrčí charisma paní Sybily po odchodu pana Jiřího Holého do Boží náruče v roce 2017 bylo nadále neseno starostlivostí o potřebné a nemocné leprou, za něž se nepřestávala modlit. Dovedla kolem sebe vytvořit společenství, které spojovala modlitba a důvěra v Boží pomoc. Přitahovala svou silnou vůlí k životu, ve kterém musela překonávat mnoho těžkých překážek. V péči nemocnice Milosrdných sester Pod Petřínem 1. prosince 2021 ve večerních hodinách tiše a ve spánku skončila její pozemská pouť. Kéž ji Pán nebe i Země přijme do své náruče pod ochranou Panny Marie a sv. Josefa,“ uzavírá Lubomír Hajas.

Rozloučení se zesnulou se uskuteční 9. prosince ve 12.00 v kostele Narození Panny Marie v Praze Záběhlicích.

(pri)