Živnostníci a učitelé podpořili přirozenou rodinu

Více než stovka živnostníků a tři stovky učitelů a vychovatelů doručilo dnes petici místopředsedovi ústavně-právního výboru Parlamentu ČR Marku Bendovi, v níž požadují ochranu přirozené rodiny založené na vztahu mezi mužem a ženou.

Petice
Truhlář Miroslav Novák a lékařka Lucie Šmehilová předávají poslanci Marku Bendovi petici s podpisy 114 živnostníků podporujících přirozenou rodinu založenou na vztahu muže a ženy.

Podepsaní živnostníci tímto reagují na dopis 66 korporací a firem, které vyzvaly premiéra k podpoře manželství osob stejného pohlaví. To považuje 114 podepsaných živnostníků za nefér a od místopředsedy ústavně-právního výboru Parlamentu ČR Marka Bendy požadují, aby jejich petici rovněž doručil předsedovi vlády Petru Fialovi. „Čeští živnostníci poukazují na to, že nátlak nadnárodních firem na politiky je nepřípustný. Vedení firem vytváří zdání, že mluví jménem velké skupiny lidí, což jim ve věcech morálky a svědomí nepřísluší. Proto jsme se rozhodli my, podnikatelé a živnostníci, pana premiéra oslovit dopisem podporujícím manželství jako svazek muže a ženy,“ vysvětluje iniciátor petice, středočeský truhlář Miroslav Novák. A dodává: „Biologickou nemožnost, aby dvě osoby stejného pohlaví zplodily dítě, nám zdravý rozum brání označit za nerovnost. Shledáváme, že pokusy se této danosti vzepřít (adopcí, manipulací s reprodukčním materiálem, surogátním mateřstvím, administrativní či operativní změnou pohlaví apod.) jsou jednak oproti přirozenému předávání života ekonomicky naprosto nevýhodné a zejména neproveditelné morálně, tedy bez ústupku svědomí.“

Dopis živnostníků předsedovi vlády si lze přečíst zde

K petici se zástupci živnostníků mohou připojit zde

Za rodinu se postavili i učitelé

Ten samý den, ve středu 22. listopadu, předali vlastní petici členům ústavně-právního výboru Parlamentu ČR i zástupci učitelů. K výzvě za ochranu přirozené rodiny se jich svým podpisem připojilo přes tři stovky. „Na základě přirozených jedinečných vlastností a rozdílů mezi muži a ženami, a na základě nezastupitelné role a funkce svazku muže a ženy v plození dětí, jejich výchově a rodinném životě, předávající dalším generacím udržitelný model a vzor rodiny jakožto základní stavební jednotky národa a společnosti, se vyslovujeme pro zachování manželství jako svazku muže a ženy, a pro zachování ideálu rodiny tvořené matkou, otcem a dětmi,“ stojí v prohlášení učitelů. To pokračuje výzvou k ústavní ochraně manželství jako svazku muže a ženy. „Žádáme o zachování této nosné hodnoty pro budoucí generace a vyjadřujeme se souhlasně pro zakotvení manželství jako svazku muže a ženy formou definice ústavní.“

Jiří Prinz

Petice2
Pedagogové Ruth Drahotová a Jan Kuklínek předávají petici učitelů poslancům Marku Bendovi a Nině Novákové.