Ředitel/ka Charity Neratovice – církevní právnické osoby

se sídlem U Závor 1458, 277 11 Neratovice, IČ: 47009730, evidence MK číslo 8/1-01-715/1996

Nabízíme:

 • hlavní pracovní poměr na 1,0 úvazku
 • zajímavou a smysluplnou práci
 • práci v dynamickém kolektivu
 • zázemí stabilní organizace
 • možnost celoživotního vzdělávání
 • odpovídací platové ohodnocení

Požadavky:

 • alespoň středoškolské vzdělání se zaměřením ekonomickým nebo humanitním, př. sociální, teologické nebo zdravotnické
 • praxe min. 5 let
 • znalost problematiky řízení organizace, řízení církevní nebo neziskové organizace
 • znalost pracovněprávních předpisů
 • organizační, komunikační a řídící schopnosti
 • znalost práce s MS Office
 • řidičské oprávnění skupiny B
 • praxe s vedením týmu alespoň o 5 členech, v souvislé délce minimálně 5 let
 • osobní či profesní zkušenosti v církevní nebo neziskové organizaci nebo v organizaci poskytující profesionální sociální nebo zdravotní služby min. 4 roky, výhodou zkušenost v církevním prostředí
 • orientace v prostředí katolické církve a eventuálně dalších křesťanských církví
 • občanská a morální bezúhonnost

K přihlášce přiložte:

 • motivační dopis max. na 2 normostrany A4
 • podrobný strukturovaný profesní životopis (datovaný, podepsaný), včetně uvedení praxe s vedením týmu alespoň o 5 členech, v souvislé délce minimálně 5 let
 • písemný návrh koncepce Charity Neratovice s vizí posílení kvality a rozvoje této organizace, včetně souhlasu se zveřejněním předložené koncepce (datovaná, podepsaná)
 • úředně ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání (v případě diplomu včetně vysvědčení o závěrečné zkoušce), případně kopie dokladů o dalším vzdělání, včetně vzdělávání v oblasti managementu, sociálních služeb či zdravotnických služeb – může být probíhající
 • přehled dosavadní praxe s přesným časovým vymezením (včetně zařazení organizace podle jejího hlavního zaměření, př. nezisková organizace, církevní organizace)
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)
 • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele Charity Neratovice (ne starší 2 měsíců)
 • dvě písemné reference o své osobě, jedna musí být od katolického kněze

Předpokládaný nástup do funkce: nejpozději 1. září 2022

Přihlášky posílejte do: 15. července 2022 do 12:00 hodin

Na adresu: Arcibiskupství pražské, sekretariát generálního vikáře Mons. Jana Balíka (Mgr. Anna Brabcová), Hradčanské nám. 56/16, 119 02, Praha 1

Arcibiskupství pražské si vyhrazuje právo výběrového řízení prodloužit, zrušit, případně neobsadit pracovní pozici, pokud uchazeči nenaplní očekávání zřizovatele.

Informace o zpracování osobních údajů
Uchazeč bere na vědomí, že vyhlašovatel výběrového řízení bude zpracovávat jeho osobní údaje pro účely provedení výběrového řízení a posouzení vhodnosti uchazečů. Zpracování osobních údajů probíhá z titulu plnění smlouvy nebo provádění předsmluvních opatření ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR“).