Svátostná pohotovost v pražských nemocnicích

Mgr. Jan Kolouch
trvalý jáhen, koordinátor nemocničních kaplanů

Tel.: +420 720 075 240
E-mail: knk@apha.cz

P. Jan Fatka O.Carm.
římskokatolický kněz

Tel.: +420 731 429 596
E-mail: fatka@karmel.cz

P. Mgr. Cyril Josef Komosný OFMCap.
římskokatolický kněz

Tel.: +420 733 755 805
E-mail: Josef.Komosny@seznam.cz

P. Mgr. Jakub Jirovec, Ph.D., OT
římskokatolický kněz

Tel.: +420 735 794 999
E-mail: J.Jirovec@seznam

Duchovní pohotovost

Pokud potřebujete po převozu do nemocnice v Praze urgentně zajistit udělení svátostí – především svátost pomazání nemocných (často spojenou se svátostí smíření a eucharistií – viatikem), volejte číslo +420 731 144 144.

Zde se vám ozve Nemocniční služba Arcibiskupství pražského, která po 24 hodin denně koordinuje návštěvy kněží v nemocnicích. Je důležité přesně vědět, kde je nemocný hospitalizován (oddělení, patro, případně i číslo pokoje), nebo určit přesně místo, kde na kněze počkáte, případně, zda pro něj můžete přijet autem (to je vhodné zvláště v nočních hodinách). Tato služba je určena výhradně pro urgentní potřebu.