Varhaník

Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze vypisuje výběrové řízení na místo Varhaník – zástupce ředitele kůru v katedrále sv. Víta v Praze.

První kolo výběrového řízení se uskuteční ve dnech 29. a 30. listopadu 2023 v katedrále sv. Víta.

Podmínky a přihlášku do výběrového řízení naleznete na webových stránkách: www.kapitula.cz/varhaník

Přihláška musí být doručena nejpozději 15. listopadu 2023.

Bližší dotazy zasílejte na adresu: sekretariat@kapitula.cz

www.kapitula.cz/varhanik