Katolická teologická fakulta

Teologicka-fakulta
Teologická fakulta UK

Katolická teologická fakulta je zakládající fakultou dnešní Univerzity Karlovy v Praze; kanonicky ji dne 26. ledna 1347 ustavil papež Klement VI., z moci římského a českého krále ji dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. Její právní existence je nepřetržitá. Při svém vzniku již navazovala na výuku, která probíhala především ve škole při svatovítské katedrále, jež zahájila svou činnost ihned po zřízení biskupství v r. 973. V roce 1990 byla fakulta po čtyřiceti letech opět začleněna do svazku Univerzity Karlovy v Praze a svou činnost dále rozvíjí v dejvickém sídle, původně postaveném pro Arcibiskupský seminář v Praze. V současnosti na fakultě funguje šest kateder, jeden ústav. Velkým kancléřem fakulty dozorujícím činnost fakulty je pražský arcibiskup.

KONTAKT

Katolická teologická fakulta
Univerzita Karlova

Thákurova 3, Praha 6, 160 00

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208
Číslo účtu: 32034061/0100

Web: www.ktf.cuni.cz

NADAČNÍ FOND ARNOŠTA Z PARDUBIC

Účelem fondu je podpora Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy, zejména jejích vzdělávacích, výzkumných, informačních a propagačních činností, jakož i studentských aktivit.

Číslo účtu fondu je 604 181 00 07/6000 PPF Banka, Praha 6. Přispět lze také nákupem přes Givt – který Vás nestojí nic navíc! Jak na to, zjistíte zde.

KONTAKT

Nadační fond Arnošta z Pardubic
Thákurova 3
160 00 Praha 6 – Dejvice
Tel.: +420 776 649 046 (Marie Benáková)
E-mail: mia.benakova@seznam.cz

Údaje pro fakturaci:

Nadační fond Arnošta z Pardubic
zapsán v nadačním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka č. 648
IČO: 279 23 070
Číslo účtu: 604 181 00 07/6000 PPF Banka, Praha 6