Hledám náboženství

NÁBOŽENSTVÍ PROČ? KDY? KDE? JAK?

Co je obsahem?

 • Děti se mají během společného setkávání seznámit se základními obsahy křesťanské víry a s církví.
 • Dětské skupiny se věnují nejčastěji tématům slavení v církvi, seznámení s Biblí, s Vyznáním víry a svátostmi. Všechna témata mají souvislost s osobou Ježíše Krista.
 • Děti, které nemají zkušenost s církví, se s ní zde seznámí.

Jaké jsou typy skupinek?

 • Ve farnosti se setkávají různé věkové skupiny: předškolní děti, děti mladšího školního věku (1. – 5. třída) a starší školní děti (6. – 9. třída) nebo mladší středoškoláci. Některé mladší školní děti se ve zvláštních skupinách připravují na první přijetí svátosti smíření a eucharistie.
 • Ve škole se nejčastěji výuky náboženství účastní děti mladšího školního věku (1. – 5. třída) a méně často i starší školní děti (6. – 9. třída)
 • Ve farnosti i ve škole jsou často pohromadě děti různého věku.

Jak vypadá skupinka?

 • Dětské skupiny se schází zpravidla jednou do týdne, některé skupiny i méně často.
 • Setkání trvá zpravidla 45 minut až hodinu.
 • Skupinu vede jeden nebo i více katechetů (kněží či laiků) pověřených k této službě církví.
 • Skupinu většinou navštěvuje 5 – 15 dětí. Ve farnosti převažují děti věřící a víru praktikující, ve škole se účastní i děti, které se chtějí pouze seznámit s křesťanstvím a církví.
 • V některých případech se dle individuální domluvy s katechetou mohou setkání účastnit i rodiče.

Jak najít skupinku ve farnosti nebo ve škole?

Zeptejte se ve zdejší farnosti – kontakty najdete na webových stránkách nebo na nástěnce. Organizuje setkávání na faře, ve škole, případně na obou místech současně.

O výuku náboženství můžete požádat i ve škole, kterou vaše dítě navštěvuje, pokud se zde náboženství neučí.

V případě potřeby vám pomůže a bližší informace podá Arcibiskupství pražské – Katechetické středisko.
E-mail: lenka.jerabkova@apha.cz
Tel.: +420 220 181 317

SEZNAM FARNOSTÍ S VÝUKOU NÁBOŽENSTVÍ