Výběrové řízení na pronájem honitby Hutě

Lesní správa arcibiskupství pražského vyhlašuje výběrové řízení na pronájem honitby Hutě.

  1. Zadání pronájmu honitby: úvodní informace k pronájmu.
  2. Postup při pronájmu honiteb Arcibiskupství pražského: podrobné informace k pronájmu.

Vzory:

Louka-1

Na vyžádání u kontaktní osoby:

  • Informace o rozhodnutí o uznání honitby, včetně minimálních a normovaných stavů zvěře
  • Zákres hranic honitby
  • Výsledky posledního sčítání zvěře

Kontaktní osoba: Ing. Roman Smetana, e-mail: roman.smetana@apha.cz, Tel: 776 101 500.