Polesí Nejdek

Polesí Nejdek zajišťuje odbornou správu lesů Náboženské matice a Kolegiátní kapituly sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Mapka zobrazuje katastrální území, v nichž se nacházejí lesní pozemky spravované polesím Nejdek (na mapce níže červenou barvou).

Nejdek

HISTORIE

Většina lesů polesí Nejdek je v majetku Náboženské matice a Arcibiskupství pražské je spravuje formou pachtu. Náboženská matice je nástupcem zemských majetkových fondů založených císařem Josefem II. v návaznosti na rušení klášterů, sloužících jako jeden ze zdrojů hospodářského zabezpečení římskokatolické církve a jejích řádů. Náboženská matice prodělala poměrně dramatický vývoj v letech 1948-2012 a nyní je subjektem zřizovaným církví (konkrétně Českou biskupskou konferencí). V roce 1908 baron Hermann von Königswarter prodal panství Nejdek za 4 805 000 korun do majetku českého náboženského fondu (později, v roce 1950, byly zemské náboženské fondy sloučeny do Náboženské matice). Po roce 1948 byl i tento celek zabrán státem. Proces navracení nejdeckých lesů v rámci majetkového vyrovnání probíhá od roku 2013 a nebyl dosud ukončen.

Nejdek-historie
Dobový snímek – ruční doprava palivového dříví saněmi

Druhá část lesů spravovaných polesím Nejdek (rovněž na základě pachtovní smlouvy) patří Kolegiátní kapitule sv. Kosmy a Damiána ve Staré Boleslavi. Jedná se o soubor lesů na Mirotickém vrchu u Bochova a v okolí nedalekého zámku Javorná. Zámek i lesy pro kapitulu za účelem její majetkové stabilizace koupil v době první pozemkové reformy v roce 1929 arcibiskupský kapitulní komisař Mons. Jan Pauly. Spolu s ostatním církevním majetkem byly tyto lesy konfiskovány komunisty po roce 1948 a navráceny kapitule po roce 2013 (zámek byl navrácen po vleklých sporech a v žalostném stavu v roce 2010).

CHARAKTERISTIKA

Nejdecká část polesí leží v Krušných horách. Středem majetku protéká řeka Rolava (která se v Karlových Varech vlévá do Ohře). Nejvyšším místem je Zaječí vrch s výškou 1009 m n. m. a nejníže položené jsou porosty v okolí Nejdku ve výšce kolem 650 m n. m. Přibližně polovina výměry je chráněna zájmy ochrany přírody a krajiny. Na území se mj. nachází přírodní rezervace Malé jeřábí jezero a Oceán, ochranné pásmo národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště, tři evropsky významné lokality Krušnohorské plató, Vysoká Pec a Rudné a mokřady Ramsarské úmluvy Krušnohorská rašeliniště.

Zastoupení smrku je přes 90 % s přimíšeným modřínem a borovicí. Bochovská část patří do geomorfologického celku Slavkovský les a nachází se na Mirotickém vrchu (792 m n. m.) a v okolí Velkého lomnického rybníka. Převládající dřevinou je smrk a dále je zde zastoupena borovice, modřín a buk.

Nejdek-mapa-1

ZAJÍMAVOSTI

Turistickou páteří Krušných hor, která prochází od Chebu kolem Nejdku až po Děčín, je krušnohorská magistrála. Doplňuje ji hustá síť místních cyklotras s provozem cyklobusů. Návštěvu lze směřovat také na trasu naučných stezek Vysoká Pec – Rudné, Karlova stezka nebo Nové Hamry.

Nejpřitažlivějším bodem je stará kamenná rozhledna Pajndl na Tisovském vrchu. V zimě je zde udržována síť běžeckých tras.

V národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště jsou k vidění pozůstatky úpravny cínové rudy.

Na Bochovsku stojí za zmínku přírodní památka Viklan Dominik.

Nejdek-zajimavosti-1
Rolava u Nových Hamrů

VIZE A VÝZVY

Rozsáhlý komplex matičních lesů nad Nejdkem umožňuje stabilní hospodaření. Úkolem tedy je tento stav udržet a rozvíjet, mj. využíváním přirozené obnovy, důsledným udržováním ekologicky přijatelných stavů zvěře a průběžným usměrňováním turistického zatížení. Bochovská část vyžaduje ještě silnější opatření proti přemnožené zvěři.

KONTAKTNÍ INFORMACE

Jméno a příjmeníFunkceKontaktní informace
Ing. Jan FerklVedoucí Oblastního polesí Krušné HoryE-mail: jan.ferkl@apha.cz
Mob.: 724 523 933
Ing. Radomír BöhmZástupce vedoucího polesí NejdekE-mail: radomir.bohm@apha.cz
Mob.: 602 157 519
Ing. Jiří KřížekHajný lesního úseku RolavaE-mail: jiri.krizek@apha.cz
Mob.: 724 524 857
Jiří FilloHajný lesního úseku BučinaE-mail: jiri.fillo@apha.cz
Mob.: 602 480 426
Ing. Ondřej FudalyHajný lesního úseku TisováE-mail: ondrej.fudaly@apha.cz
Mob.: 604 197 330
Tomáš BenkoHajný lesního úseku BochovE-mail: tomas.benko@apha.cz
Mob.: 724 871 397
Josef NovotnýHajný lesního úseku JeleníE-mail: josef.novotny@apha.cz
Mob.: 735 762 059
Ing. Anna TyrmerováTechnik polesí NejdekE-mail: anna.tyrmerova@apha.cz
Mob.: 604 197 300
Kryštof ZettlAdjunkt polesí NejdekE-mail: krystof.zettl@apha.cz
Mob.: 603 151 750

Sídlo polesí: Vysoká Pec 181, 362 21 Nejdek