Tetřívek na Rolavských vrchovištích

V Krušných horách, v lokalitách okolo obce Přebuz, v Národní přírodní rezervaci Rolavská vrchoviště, se vyskytuje vzácný tetřívek obecný. Tetřívek obecný (Tetrao tetrix)  je středně velký druh hrabavého ptáka. Samec je černý (s nafialovělým leskem), samice je nenápadná, šedohnědá s černým proužkováním.

Olympus digital camera

V České republice osídluje různé biotopy jako slatiny, rašeliniště, lesní paseky či vřesoviště. Jeho populace se odhaduje kolem 500-600 jedinců a řadí se mezi silně ohrožený druh. Živí se především rostlinou složkou, jako jsou např. borůvky, semena břízy a různé traviny, v jarním období ale nepohrdne ani hmyzem.

V době toku od března do dubna s oblibou vyhledává malebné horské louky u již zmíněné obce. Tok za rozbřesku mívá nádhernou atmosféru plnou soubojů, během nichž kohoutci pobíhají po volných prostranstvích s roztaženým ocasem (tatrčem) a svěšenými křídly, vyskakují do výšky a snaží se co nejvíce zapůsobit na přihlížející samičky. Pravidelně se zde předvádí okolo deseti párů. V době toku i mimo něj je tetřívek velmi ostražitý, není snadné se k němu přiblížit, při sebemenším pocitu ohrožení ihned odlétá do úkrytu. 

Počty tetřívků v této lokalitě kolísají, nicméně v poslední době mají vzestupnou tendenci. Cílem hospodaření AP je poskytnout těmto nádherným tvorům co největší prostor, tedy, pokud možno eliminovat v co největší míře jeho přirozené nepřátele (např. prase divoké nebo lišku obecnou), a vytvářet tak ve svěřených lesích co nejpříhodnější prostředí tak, aby populace tohoto vzácného ptáka mohla i nadále růst.

Martin Slavík, hajný polesí Nejdek

Foto: Václav Přibáň