Arcibiskupství pražské je držitelem standardu IWAY

Arcibiskupství pražské je významným dodavatelem dříví pro společnost IKEA.

V roce 2022 se Lesní správa rozhodla dobrovolně dodržovat pravidla standardu IWAY, který  stanovuje minimální požadavky na ochranu životního prostředí, sociální a pracovní podmínky zaměstnanců Lesní správy, ale i všech pracovníků našich dodavatelů  při nákupu výrobků, materiálů a služeb. Pravidla standardu IWAY na hospodaření nejsou v rozporu s hospodářskými a ekonomickými cíli vlastníků lesa. Snahou je naopak přinést rovné a spravedlivé podmínky pro všechny naše zaměstnance, obchodní partnery a jejich zaměstnance. Plné znění standardu IWAY a detailní informace je možné najít na webových stránkách IWAY – IKEA supplier requirements. Základní informace o standardu IWAY jsou uvedeny v přiloženém informačním letáku.

4676-001-2
4677-001-1

Ing. Miloš Kučera, PhD., provozní inspektor, Lesní správa AP