Aktuality Lesní správy

20231130-154452

Lesní loučení a vykročení do nového roku

K 1. lednu 2024 byla Sekce Lesní správa převedena jako „část závodu“ do společnosti AP lesnická s.r.o. Ukončila tak svoji činnost pod hlavičkou Arcibiskupství pražského.
více
20231107-133147

Obnova lesních cest po kůrovcové kalamitě

Po pěti letech doznívá v lese kůrovcová kalamita. V letech 2020-2021, kdy kulminovala na polesí Vysočina, byly z lesa těžkými nákladními auty odváženy velké objemy dřeva ke zpracovatelům a lesní cestní sítí se za dva roky odvezlo tolik dřeva jako za deset let v klidnějších dobách.
více
20231107-132356

Obnova kalamitních holin na Lesní správě AP

Na podzim roku 2022 jsem psal příspěvek o praktických terénních seminářích pro zaměstnance Lesní správy. Nosným tématem bylo stanovení hlavních zásad obnovy kalamitních holin a výchovy mladých porostů (prořezávkách a probírkách).
více
Om302945-08

Hubertská mše svatá ve Spáleném Poříčí

Je dlouholetou tradicí mezi lesníky slavit svátek sv. Huberta, patrona myslivců.
více
Foto-c-4

Dokončený projekt V hladomoří na LHC Konopište

Na Oblastním polesí Střední Povltaví byl dokončen dlouhodobý projekt s názvem: Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa na LHC Konopiště.
více
Lc-k-prehrade-vystavba-useku-odvozni-cestyjpg-web-1

Rekonstrukce úseku lesní cesty v polesí Týn nad Vltavou

Arcibiskupství pražské prostřednictvím Lesní správy obhospodařuje lesy v osmi polesích, mj. v polesí Týn nad Vltavou.
více