Aktuality Lesní správy

20231130-154452

Lesní loučení a vykročení do nového roku

K 1. lednu 2024 byla Sekce Lesní správa převedena jako „část závodu“ do společnosti AP lesnická s.r.o. Ukončila tak svoji činnost pod hlavičkou Arcibiskupství pražského.
více
Obnova jasan

Obnova porostu po kalamitě způsobené nekrózou jasanu

Arcibiskupství pražské úspěšně dokončilo svůj projekt. Do 13. kola příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova jsme podali projekt s názvem Obnova porostu po kalamitě způsobené nekrózou jasanu. Projekt byl realizován prostřednictvím dotační operace 8.4.1 Obnova lesních porostů po kalamitách Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 z prostředků Evropské unie, Evropského zemědělského...
více
20231107-133147

Obnova lesních cest po kůrovcové kalamitě

Po pěti letech doznívá v lese kůrovcová kalamita. V letech 2020-2021, kdy kulminovala na polesí Vysočina, byly z lesa těžkými nákladními auty odváženy velké objemy dřeva ke zpracovatelům a lesní cestní sítí se za dva roky odvezlo tolik dřeva jako za deset let v klidnějších dobách.
více
20231107-132356

Obnova kalamitních holin na Lesní správě AP

Na podzim roku 2022 jsem psal příspěvek o praktických terénních seminářích pro zaměstnance Lesní správy. Nosným tématem bylo stanovení hlavních zásad obnovy kalamitních holin a výchovy mladých porostů (prořezávkách a probírkách).
více
Om302945-08

Hubertská mše svatá ve Spáleném Poříčí

Je dlouholetou tradicí mezi lesníky slavit svátek sv. Huberta, patrona myslivců.
více
Foto-c-4

Dokončený projekt V hladomoří na LHC Konopište

Na Oblastním polesí Střední Povltaví byl dokončen dlouhodobý projekt s názvem: Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa na LHC Konopiště.
více