Arcidiecézní presynodální tým, aktualizováno

Ve všech diecézích naší země vrcholí první část přípravy na řádnou biskupskou synodu. Ve farnostech zbývá necelý měsíc na dokončení setkávání ve skupinkách a odevzdání výstupů z těchto skupinek, které musí do 1. 3. 2022 předat. Pak bude následovat vyhodnocování odevzdaných dotazníků. K tomuto účelu byl doplněn arcidiecézní koordinační tým, jehož členy nyní představujeme.

Logo-cz-linka-stred-3

RNDr. Josef Basík, IT pracovník a geograf,
Mgr. Marie Beďačová, účetní, pedagožka,
Jiří Beran, jáhen, důchodce,
ThLic. Mgr. Lenka Jeřábková, Th.D., vedoucí Střediska katecheze a výuky náboženství Arcibiskupství pražského,
JUDr. Ing. Marie Kolářová, Th.D., kancléřka Arcibiskupství pražského, církevní právník,
P. Ing. Jiří Kratochvíl, překladatel, kněz,
Doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., VŠ pedagog, Fakulta strojní, ČVUT v Praze,
P. Mgr. Ing. Michal Němeček, ředitel pastoračního střediska Arcibiskupství pražského, kněz, administrátor farnosti Vyšehrad,
Ing. Mgr. Marie Nováková, lektorka prevence, poradenství, koučinku, terapie,
ThLic. Ing. Marie Zimmermannová, Th.D., vedoucí Pedagogického centra Arcibiskupství pražského.

Cílem výběru členů do týmu bylo postihnout více profesí, skupinu genderově vyvážit, skloubit členy, kteří mají přehled o dění v diecézi, s těmi, kteří jsou aktivními v konkrétní farnosti či nějaké spiritualitě. Zároveň jsme chtěli zapojit alespoň část lidí s teologickým vzděláním, ale doplnit také právní či psychologický pohled. Neméně důležité bylo také zapojení lidí, kteří mají zkušenost s vyhodnocováním dotazníků a práci s daty.

První setkání kompletního týmu, které se věnovalo vyhodnocování dotazníků, proběhlo v pátek 4. února 2022 on-line. Cílem bylo nastavení procesu, stanovení termínů pro předávání dílčích výstupů, atd.
Členové se shodli, že zapojení do vyhodnocování v mnohém znamená nemalou výzvu, krom jiného také proto, že již 23. dubna má proběhnout diecézní presynodální setkání, na kterém by se předpřipravená syntéza a zhodnocení výstupů ze skupin mělo být klíčovým podkladem k jednání.

Z diskuse vyplynulo, že bude třeba postupovat několika metodami vyhodnocování, aby se odlišilo zpracování procesů a od vyhodnocení výstupů ze skupin. Zároveň se tým pokusí zpracovávat výstupy ze skupin tak, aby každý výstup přečetlo několik členů týmu. Zvýší se tím naděje na zachycení podstatných bodů a omezí se auto selektivní čtení. Tým nyní bude pozornost soustředit na přípravné kroky své práce.

M. Němeček