Synoda 2021- 2023

Dscn0001-apha-1

Nezastavil se proces přípravné fáze synody ve farnostech?

Na podzim loňského roku se rozběhl proces přípravy na 16. řádné generální shromáždění biskupské synody, které proběhne v říjnu 2023 v Římě. Tato příprava označovaná též jako „presynodální konzultace“ zahrnuje ve své první fázi zjišťování, jak synodální proces probíhá v našich farnostech. Proto byli farníci vyzváni, aby vytvořili malé skupinky, ve kterých...
více
Formular4

Formulář pro výstupy ze synodálních skupinek

V českých a moravských diecézích probíhá příprava na biskupskou synodu věnovanou procesu synodality. V rámci této přípravy vznikají malé skupinky ve farnostech. Kromě vlastní cesty rozlišování, „co Duch Boží praví církvi“, budou tyto skupinky vytvářet shrnutí toho, co v rámci jejich setkání zaznělo jako podstatné. K předání těchto „výstupů“ slouží připravený elektronický formulář. Přinášíme...
více
Logo-cz-jpeg-termin-3

Termín odevzdání 1. 3. 2022

Po celém světě probíhá proces přípravy na biskupskou synodu 2023. Tento proces zahrnuje nejprve získání podnětů a reflexí z jednotlivých míst, kde křesťané svoji víru prožívají, ať jde o běžné farnosti či jde o místa „na okraji“. Postupně tak vznikají malé skupinky, které diskutují o jednom z deseti navržených témat. Před nedávnem...
více
A077250-apha-1

Setkání koordinátorů synodálních skupinek

Setkání těch, kteří koordinují či budou koordinovat synodální skupinky, v sobotu 20. listopadu od 14 do 18 hodin v Pastoračním středisku, Kolejní 4, Praha 6
více
Mg-2181-web

Návod na setkání synodální skupiny

V pražské arcidiecézi se rozběhl proces přípravy na biskupské Synody 2021 – 2023, která si vzala za úkol, zastavit se nad vlastním synodálním principem. A nejen to, tento synodální princip se má odrážet na všech úrovních církve. Je tomu tak? Proto je třeba si jednak synodální principy vyzkoušet a současně se...
více
Vatikan1

Generální sekretariát synody prodloužil první fázi synodálního procesu

Vatikán 29. října oznámil, že generální sekretariát biskupské synody prodlužuje první fázi synodálního procesu, věnovanou naslouchání a rozlišování v místních církvích, až do 15. srpna příštího roku. Původně měla být zakončena v dubnu, kdy měly biskupské konference a synody východních církví vypracovat souhrn z této počáteční etapy synodální cesty. (převzato...
více