Boj s kůrovcem pokračuje

Na přelomu dubna a května arcibiskupští lesníci vyzkoušeli novinku v boji s kůrovcem. Na polesích Vysočina a Rožmitál poprvé použili tzv. otrávené stojící lapáky.

Stromolez-3-panorama
Stromolez v akci. Foto: Josef Hrdina

Jaro je období, kdy se příroda znovu probouzí a to s sebou pro lesní hospodáře přináší i přípravy na začátek aktivity největší hrozby lesních porostů – lýkožrouta smrkového. Lesníci již několik let bojují s kůrovcovou kalamitou a vynakládají maximum úsilí, aby zabránili množení tohoto kalamitního škůdce a rozpadu lesů. K tomu používají různé strategie.

Nejstarší známou metodou je kladení lapáků – pokácené stromy zakryté větvemi. Odchyt je prováděn i do lapačů – nejčastěji černé plastové zařízení, v němž je vyvěšen feromonový odparník.

Další z metod jsou otrávené  lapače – polena ošetřená insekticidem, nebo přetažená insekticidní sítí, opět opatřená feromonem.

Na přelomu dubna a května arcibiskupští lesníci vyzkoušeli novinku v boji s kůrovcem. Na polesích Vysočina a Rožmitál poprvé použili tzv. otrávené stojící lapáky.

Kmen stojícího stromu je ošetřen pomocí speciálního zařízení, stromolezu, který vynese na stojící strom postřikovač s insekticidem. Ten povrch kmene do výšky několika metrů postříká. Nálet brouků je pak soustředěn pomocí feromonového odparníku na ošetřené stromy. Tyto vybrané a označené skupiny stromů by měly díky ošetření napadení přežít, na rozdíl od kůrovce.

Cílem všech metod je snížit populační hustotu kůrovce a zabránit jeho šíření.

Nová metoda má i stinnou stránku. Ošetření stromů pesticidem není selektivní, a tedy hubí i ostatní hmyz. Bohužel, ani v době moderních technologií, satelitního průzkumu zdravotního stavu lesů neexistuje účinný „lék“ na přemnoženého kůrovce v podmínkách velkých klimatických extrémů. Metoda je zkoušena v místech extrémního zatížení na Vysočině i v místě počínajících problémů na Rožmitále. Lesní správa tak opět přispívá k výzkumu  v ochraně lesa pro lesnickou praxi.

Ing. Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál

Foto: Josef Hrdina