Dokončený projekt na LHC Konopiště

Na Oblastním polesí Střední Povltaví byl dokončen dlouhodobý projekt s názvem: Zlepšení druhové a prostorové skladby lesa na LHC Konopiště.

20230524-093528jpg-web2

Předmětem podpory byla lesopěstební opatření, která zlepšila druhové složení lesních porostů v k. ú. Okrouhlo a Dolní Jirčany na celkové ploše 15,89 ha.

Byla provedena příprava půdy pro výsadbu, samotná výsadba vhodných lesních dřevin spolu s jejich ochranou proti poškozování zvěří a následnou péčí v rámci projektu.

Vysazovány byly převážně duby a jedle, v menší míře pak buky, lípy, jilmy a javory kleny.

Na některých lokalitách dochází k pozitivnímu přirozenému zmlazení lesa.

Projekt byl spolufinancován z Operačního programu životního prostředí 2014-2020.

20230524-095152jpg-web

Ing. Etela Hortová, referent dotací Lesní správy AP

Foto: Etela Hortová

4233-001jpg-web