Evropská synodální cesta zakotví v Praze

Kontinentální setkání připravované řádné synody biskupů plánované na říjen 2023 proběhne v Praze ve dnech 5.-12. února 2023 (viz)!

V rámci tohoto Evropského synodálního zasedání bude 8. února 2023 od 18.00 hod. slavena mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavním celebrantem bude sekretář synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí.

Jak Synodální cesta začala?

Synodální cesta započala před dvěma lety, když papež František oznámil, že příprava na řádnou biskupskou synodu věnovanou synodalitě v církvi bude spočívat jednak na Diecézní fázi pojaté jako konzultace a účast Božího lidu a dále Kontinentální fázi, jejímž úkolem bude vést dialog o Instrumentu laboris, pracovním podkladu pro řádnou biskupskou synodu.

Synodální proces v Arcidiecézi pražské

Před rokem procházeli synodální proces farníci ve svých farnostech, kde v malých skupinkách diskutovali nad Přípravným dokumentem synody. Zástupci jednotlivých skupinek a farností se setkali společně 23. 4. 2022 na presynodálním setkání na Arcibiskupství pražském. Následně ze zaslaných materiálů diecézní tým vytvořil syntézu, která byla předána České biskupské konferenci. Z těchto diecézních syntéz z celé republiky vznikl materiál, který byl zaslán do Vatikánu. Také ostatní biskupské konference celého světa zaslaly své syntézy, a tak mohl být sestaven podklad pro další kolo jednání, nyní už na úrovni kontinentů.

Poslední události na úrovni diecéze

Předložený kontinentální materiál dostaly diecéze zpět k dispozici, aby, byť krátce, měly příležitost na něj reagovat. Proto se i v Arcidiecézi pražské 3. 1. 2023 sešel arcibiskup Mons. Jan Graubner a světící biskup Mons. Z. Wasserbauer s diecézním synodálním týmem, připojili se také Doc. J. Brož a JUDr. J. Kříž a společně se nad materiálem zamýšleli. Krátkou reflexi v podobě několika bodů pak arcibiskup odeslal na ČBK.

M. Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP

Plakát s pozvánkou na bohoslužbu

Plakat-katedrala
Plakát s pozvánkou na slavnostní bohoslužbu s delegáty Evropského synodálního setkání 8. 2. 2023 v pražské katedrále sv. Víta