Evropská synodální cesta zakotví v Praze – Aktualizováno

Kontinentální setkání připravované řádné synody biskupů plánované na říjen 2023 proběhne v Praze ve dnech 5.-12. února 2023 (viz)!

V rámci tohoto Evropského synodálního zasedání bude 8. února 2023 od 18.00 hod. slavena mše svatá v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Hlavním celebrantem bude sekretář synody kardinál Mario Grech, spolu s ním budou koncelebrovat předsedové evropských biskupských konferencí.

Podrobné informace a přímý přenos z jednání lze sledovat na  speciálním webu věnovaném tomuto setkání prague.synod2023.org.

Jak Synodální cesta začala?

Synodální cesta započala před dvěma lety, když papež František oznámil, že příprava na řádnou biskupskou synodu věnovanou synodalitě v církvi bude spočívat jednak na Diecézní fázi pojaté jako konzultace a účast Božího lidu a dále Kontinentální fázi, jejímž úkolem bude vést dialog o Instrumentu laboris, pracovním podkladu pro řádnou biskupskou synodu.

Synodální proces v Arcidiecézi pražské

Před rokem procházeli synodální proces farníci ve svých farnostech, kde v malých skupinkách diskutovali nad Přípravným dokumentem synody. Zástupci jednotlivých skupinek a farností se setkali společně 23. 4. 2022 na presynodálním setkání na Arcibiskupství pražském. Následně ze zaslaných materiálů diecézní tým vytvořil syntézu, která byla předána České biskupské konferenci. Z těchto diecézních syntéz z celé republiky vznikl materiál, který byl zaslán do Vatikánu. Také ostatní biskupské konference celého světa zaslaly své syntézy, a tak mohl být sestaven podklad pro další kolo jednání, nyní už na úrovni kontinentů.

Poslední události na úrovni diecéze

Předložený kontinentální materiál dostaly diecéze zpět k dispozici, aby, byť krátce, měly příležitost na něj reagovat. Proto se i v Arcidiecézi pražské 3. 1. 2023 sešel arcibiskup Mons. Jan Graubner a světící biskup Mons. Z. Wasserbauer s diecézním synodálním týmem, připojili se také Doc. J. Brož a JUDr. J. Kříž a společně se nad materiálem zamýšleli. Krátkou reflexi v podobě několika bodů pak arcibiskup odeslal na ČBK.

M. Němeček, ředitel Pastoračního střediska AP

Plakát s pozvánkou na bohoslužbu

Plakat-katedrala
Plakát s pozvánkou na slavnostní bohoslužbu s delegáty Evropského synodálního setkání 8. 2. 2023 v pražské katedrále sv. Víta