Arcibiskupské lesy hostily mezinárodní konferenci FSC®

Lesy ve vlastnictví Arcibiskupství pražského bývaly v minulosti, z důvodu příkladného hospodaření, cílem mnoha odborných lesnických exkurzí.   Pro současné lesníky z Lesní správy je tato historická tradice výzvou a snaží se na ni navázat. V letošním roce si výsledky práce a přístup lesníků ke svěřeným lesům na Polesí Rožmitál přijeli prohlédnout již tři různé skupiny lesníků.

Img-20230520-wa0001jpg-web
Účastníci konference FSC u nejstaršího stromu na Polesí Rožmitál. Foto: Eva Málová

Jako první sem v dubnu zavítali studenti Lesnické fakulty České zemědělské univerzity v Praze pod vedením Doc. Karla Zlatušky, následováni, rovněž v dubnu, kolegy z Národního parku Šumava. Obě tyto akce měly formát několika hodinové exkurze v brdských lesích. Pro zaměstnance polesí byly obě vítanou příležitostí prezentovat svoji práci a také přípravou na květnovou mezinárodní konferenci.

Ve dnech 17.–20. května proběhla v Rožmitále pod Třemšínem konference s poněkud dlouhým názvem: „FSC Forest Management Group certification cross country konference and excursion“. Celé akce se zúčastnilo 55 lidí. Jednalo se o setkání vedoucích certifikovaných skupin převážně ze Skandinávie a Pobaltí, kterého se také účastnili pracovníci  FSC International nejen z Evropy. Dále zde byli zástupci firmy IKEA a dřevařského průmyslu. Nejdelší cestu vážila do Rožmitálu návštěvnice z Bolívie.

Img-20230518-wa0042jpg-web2-1
20230517-093237jpgweb

Cílem bylo vyměnit si zkušenosti, získat informace přímo z centra dění a ukázat kolegům, jak se v České republice hospodaří v lesích certifikovaných ve standardu FSC®.

Arcibiskupství pražské celou akci spoluorganizovalo a kromě venkovních pochůzek rožmitálskými lesy poskytlo i zázemí celé akci v penzionu Panský dům, jehož kapacitu účastníci konference zcela naplnili.

V průběhu konference zaměstnanci Lesní správy Arcibiskupství pražského prezentovali hospodářské postupy, které používají při péči o svěřené lesy. Vzhledem k tomu, že většina zdejších lesů je součástí CHKO Brdy, byla součástí ukázek i ochrana přírody – podpora biodiverzity, význam mrtvého dřeva, zadržování vody v krajině či instalace ptačích budek.

20230517-092657-1
20230517-093154-1

Součástí exkurze v lesních porostech byla i ukázka interního auditu na dodržování standardu FSC®. Jako červená nit se všemi diskutovanými tématy táhl důraz na ekonomiku a hospodárnost lesnického provozu. Důkazem o tom, že ekonomický přístup k lesu může být i ekologický nejsou jen výše uvedené exkurze, ale také Cena AOPK ČR, jež Arcibiskupství pražské obdrželo za příkladné a šetrné hospodaření v Polesí Rožmitál v roce 2018.

Ing. Josef Hrdina, vedoucí Polesí Rožmitál

Foto: archiv Polesí Rožmitál