Hnízdění čápa černého na polesí Vysočina

Stejně jako v předchozích letech, může se vám i letos stát, že zahlédnete siluetu čápa černého nad kopcem zvaným Mešnice, který je součástí Křemešnické vrchoviny. Tento zákonem chráněný, silně ohrožený druh ptáka se zde zahnízdil a úspěšně vyvedl mláďata již v předchozích letech. V letošním roce je hnízdo znovu obsazeno a my s napětím očekáváme, zda hnízdění bude úspěšné.

Hnizdo-upravena-foto-web
Foto: Archiv polesí Vysočina

1062018-web
Foto: Filip Hruška

Hnízdo na našem polesí je sledováno členy České ornitologické společnosti, pobočky Vysočina od roku 2017. Díky nim jsme mohli spatřit fotografie čapích mláďat z předchozích let. Dozvěděli jsme se například i to, že jedno z mláďat bylo nalezeno uhynulé u obce Dašice v pardubickém kraji, 81 km od hnízda. Podrobnosti nejsou známy, ale s velkou pravděpodobností došlo k úhynu po nárazu do drátů elektrického vedení. Zajímavá je i informace, že první pokus o zahnízdění v dubnu 2019 nebyl díky predaci kuny úspěšný a mláďata na fotografii jsou až z náhradního hnízdění.

Srdečné díky patří členům České společnosti ornitologické, pobočky Vysočina – Filipovi Hruškovi a  Ing. Ivo Hertlovi, Ph.D. za poskytnutí fotografií a informací o hnízdění čápa na Mešnici. Spolupráce s ornitology nás velmi těší a doufáme, že bude v následujících letech pokračovat.

Čáp černý

Čáp černý je tažný pták, který přezimuje v tropech. Odlétá většinou v září, vrací se do poloviny dubna. Je o něco menší než čáp bílý a oproti svému více známému bílému příbuznému je mnohem plašší. Žije skrytě v lesích a k hnízdění využívá zejména vzrostlých stromů. Na vejcích sedí 1 měsíc oba dva rodiče, další dva měsíce společně pečují o vylíhlá mláďata. Podobně jako čápovi bílému, i čápovi černému jsou potravou zejména ryby, ale nepohrdnou ani bezobratlými, žábami, plazy ani drobnými savci. Během svého pohlavního vývoje jedinci mění své zbarvení. Čerstvě narozená mláďata jsou prakticky bílá s citronově zbarveným zobákem (viz foto.), mladí ptáci jsou pak hnědí se šedým zobákem a nazelenalýma nohama. Vzhled dospělého jedince získají ptáci přibližně ve 3 letech, kdy pohlavně dospívají.

Foto-tomas-foit
Foto: Tomáš Foit