Interní lesnický audit – polesí Týn nad Vltavou

V letošním roce provádí Lesní správa Arcibiskupství pražského na svých jednotlivých polesích Interní lesnický audit. Jeho úkolem je zjistit skutečný stav lesa a kompletně posoudit administrativní pořádek.

Na polesí Týn nad Vltavou probíhal ve dnech 19. až 21. června 2023. S výsledky se přišel seznámit také generální vikář Mons. Jan Balík, za pracovníky Lesní správy se vedle zaměstnanců polesí – hajných Josefa Jirátka, Jaroslava Novotného, Milana Veverky, technika Ing. Miloše Prchlíka a vedoucího polesí Ing. Jaroslava Stropnického zúčastnili také ředitel Lesní správy Ing. Milan Mochán, zástupce LS pro výrobu Ing. Jan Ferkl a provozní inspektor Ing. Miloš Kučera PhD. Audit pro polesí dopadl velmi uspokojivě.

Img-9012jpg-web
Pracovníci polesí Týn nad Vltavou: zleva hajný Milan Veverka a Vladimír Novotný, vedoucí polesí Ing. Jaroslav Stropnický, technik polesí Ing. Miloš Prchlík, generální vikář Mons. Jan Balík, hajný Josef Jirátko, ředitel Lesní správy Ing. Milan Mochán a zástupce ředitele LS pro výrobu Ing. Jan Ferkl. Foto: Miloš Kučera

Po vyhodnocení se všichni odebrali na skalní ostroh v lesní lokalitě Semenec poblíž soutoku řeky Lužnice s Vltavou. Vede zde trasa naučné stezky Semenec a v její těsné blízkosti jsme postavili odpočinkovou lavičku a dubový kříž, který Mons. jan Balík požehnal.

Další zastávky v této lokalitě vedly přes  rozhlednu Semenec a stejnojmennou arcibiskupskou hájovnu, ve které bydlí náš hajný a která se právě zčásti rekonstruuje.

Na lesnickém úseku Hroznějovice jsme pokračovali s prohlídkou lesních porostů, kterou jsme zakončili u malého altánu a lesního rybníčku.

Img-8989-1
Před opravovanou hájovnou Semenec.
Img-9034-1
U lesního rybníčku v Hroznějovicích.

Po vizitaci pokračoval program na bývalém arcibiskupském statku, ve kterém sídlí obecně prospěšná společnost – Domov sv. Anežky, který pomáhá dospělým handicapovaným spoluobčanům se začlenit do pracovního a společenského života a případně se i osamostatnit.

Zde jsme si prohlédli malou odchovnu skotu, výběhy pro koně, truhlářskou, krejčovskou a  rukodělnou   dílnu, zahradnictví, česárnu vlny a také dřevěnou kapli, která byla postavena a vysvěcena r. 2009  ke  20. výročí svatořečení svaté Anežky České a současně k 10. výročí   založení  Domova sv. Anežky.

Img-9075
Tkalcovská dílna.
Img-9068
Prohlídka malého hospodářství.

V chladivém suterénu starobylého špýcharu došlo i na představení mnohamilionového projektu Přidružené dřevařské výroby Lesní správy Arcibiskupství pražského, který se postupně realizuje právě v Týně nad Vltavou, v blízkém sousedství Domova.

V podvečeních hodinách jsme se s Mons. Balíkem rozloučili s pocitem, že audit u nás dopadl dobře a že snad i vizitace této malé části lesního majetku AP ukázala, že se zde hospodaří „s péčí řádného hospodáře“.

Ing. Miloš Prchlík, technik polesí Týn nad Vltavou

Foto: Miloš Prchlík

Klenoty zdejších lesů

Img-8977jpg-web
Batolec červený (Apotura ilia)
20230722-134004jpg-web
Vřetenuška obecná (Zybaena filipendulae)
20230723-135117jpg-web-1
Kopřivka obecná
20230629-130153-002jpg-web-1
Leknín bílý

Foto: Milan Mochán