Poutní kaple na Třemšíně

Pohled poutníka přicházejícího na vrchol Třemšína od jihu jako první upoutá kaple Proměnění Páně stojící na okraji třemšínské louky.

20230616-083705jpg-web
Opravená kaple. Foto: Josef Hrdina

Kapli nechal postavit v roce 1771 tehdejší rožmitálský lesmistr Josef Eustach Kračmer. Uvnitř kaple býval obraz Proměnění Páně. Tento obraz z kaple zmizel v době totality a později byl nalezen odhozený v lese s poškozením způsobeným po zabodnutí nože.

Původní obraz byl restaurován a nyní je umístěn v kostele Navštívení Panny Marie a sv. Prokopa ve Hvožďanech. Na jeho zadní straně jsou uvedeny letopočty, v nichž byla kaple opravována. Obraz byl v kapli pravidelně k vidění při poutní mši svaté sloužené u příležitosti svátku Proměnění Páně.

Tremsin-hillejpg-web-1
Foto, jež publikoval kasejovický děkan Msgr. Jan Pavel Hille, začátek 20. stol.
20230616-083930jpg-webjpg2
Kopie obrazu Proměnění Páně, kterou nechal zhotovit P. Petr Misař. Foto: Josef Hrdina

Vzhledem k drsným klimatickým podmínkám, jež na vrcholu panují a době uplynulé od poslední opravy v roce 2008, nechala v letošním roce Lesní správa Arcibiskupství pražského opravit fasádu kaple. V rámci opravy byla do oltáře kaple instalována i kopie původního obrazu, již nechal zhotovit administrátor farnosti Starý Rožmitál P. Petr Misař, do jehož duchovní správy Třemšín patří. Opravená kaple je nyní připravena přivítat poutníky a návštěvníky při tradiční třemšínské pouti, která se letos uskuteční v neděli 6. srpna od 10:30 hod.

Ing. Josef Hrdina, vedoucí polesí Rožmitál

Kaplicka-predjpg-web
Kaple před opravou. Foto: Veronica Smržová
20230616-084037jpg-web
Kaple po opravě. Foto Josef Hrdina