Kůrovec v lesích Arcibiskupství pražského

Nezaznamenat kůrovcovou kalamitu v českých lesích bylo v posledních letech i pro laika nemožné. Příspěvky ve sdělovacích prostředcích, či pohledy z okénka auta na lesy podél dálnice D1, byly a jsou velmi přesvědčivé. Napadení kůrovcem se nevyhnulo ani lesům v majetku či správě Arcibiskupství pražského (AP).

Vytezene-holiny-po-kurovci-na-velkem-blaniku-web-uprava
Vytěžené holiny po kůrovci na Velkém Blaníku. Foto: Jan Ferkl

Kdo či co za to může?

Spouštěčem obdobných kalamit je primárně oslabení odolnosti stromů. V pohraničních pohořích na konci 20. století to byly imise. Většinou se jedná o epizody sucha v kombinaci s větrnou a sněhovou kalamitou. Současné přemnožení má svůj původ v nebývale suchých a teplých létech po roce 2015. Zároveň na mnoha majetcích, včetně obou státních lesních podniků, došlo k zanedbání generacemi ověřených postupů obrany proti kůrovci.  V důsledku kombinace těchto hlavních a mnoha dalších faktorů, došlo k rozvoji kalamity takových rozměrů, že Klostermanovy knihy o kalamitě na Šumavě před 100 lety jsou z dnešního pohledu pouze úsměvné vyprávění.

Jaké lesy AP jsou nejpoškozenější?

Postupující kalamita se nevyhnula ani lesům v majetku či správě AP. Nejpoškozenější jsou polesí Vysočina a Střední Povltaví. Neradostný pohled je i na bájnou horu Blaník. Aktuálně se velmi snažíme, aby k rozvoji kalamity nedošlo na obou polesích Rožmitálska. Polesí Týn nad Vltavou díky důsledné práci personálu a pedantské přísnosti vedoucího polesí zůstalo prozatím ušetřeno. Obě části polesí  Krušné hory jsou s menšími problémy také bez kalamity. 

Co dělají naši lesníci?

Úkolem všech lesníků AP bylo odstranit všechny dříve napadené stromy do konce března. Zároveň položit či instalovat dostatečné množství obranných opatření. To se povedlo. V lesích ve správě AP bylo letošní jaro instalováno 6 660 lapačů a položeno 16 366 lapáků. Na všech polesích pracuje 10 harvestorů s odkorňovacími hlavicemi. Odvoz dřevní hmoty je organizován tak, aby nedošlo k dokončení vývoje brouků. Veškerý personál se věnuje vyhledávání nově napadených stromů. S tím pomáhá přibližně 15 externích „vyhledávačů“ (lesníků v důchodu či studentů lesnických škol). Heslem pro letošní kůrovcovou sezonu je bojovat a zvítězit.

Jaká je aktuální situace?

Počasí je zatím příznivé. Vlhké a chladné počasí zvyšuje obranyschopnost stromů. S tím spojená práce lesníků se zatím projevuje v relativně dobrém stavu lesních porostů. Slovo „zatím“ je na místě, počasí i kůrovec nás může stále nemile překvapit. Poslední kontrola proběhla 4. července 2022. Tento den jsme se z letadla snažili dohledat to, co ze země uniklo pozornosti. Většina našich lesů vypadá utěšeně, na každém polesí se podařilo objevit jen několik skupin kůrovcem napadených stromů.

Závěrem nezbývá než vytrvat a neustávat v prosbě za vodu pro naše lesy.  Každý komu na lesích záleží se může přidat modlitbou s důvěrou v Boží pomoc.

Ing. Jan Ferkl, zástupce ředitele LS pro výrobu    

Zdrave-porosty-v-okoli-prehrady-kamenicka-polesi-krusne-hory-web-upr
Zdravé porosty v okolí přehrady Kamenička, polesí Krušné Hory. Foto: Jan Ferkl