Lesní cesta Jelení vrch – I. etapa

V horách je to s dopravou vždy složitější. Terén je členitý, ne všude se lesní technika snadno dostane. To byl i případ lesní cesty Jelení v Krušných horách blízko státní hranice, kterou v 80. letech minulého století nechal zbudovat tehdejší lesní závod. Kilometrová trasa, stoupající od potoka Černá voda směrem na Jelení vrch, významně zkrátila vzdálenosti pro dopravu dřeva mezi obcemi Přebuz, Nové Hamry a osadou Jelení.

20211006-135051-web
Rekonstruovaná asfaltová vozovka na lesní odvozní cestě Jelení vrch, polesí Nejdek

Přes 30 let provozu vozovky z kameniva prolévaného živicí se projevilo trhlinami v krytu až rozpadem vozovky na jednotlivé kameny v úseku s největším stoupáním. Vozovka dožila. Bylo třeba rychle pomýšlet na nápravu. Znovu vyasfaltovat kilometr lesní cesty je finanční zátěž několika milionů korun. Co se pokusit uspět při získání dotace Ministerstva zemědělství z Programu rozvoje venkova na investice do lesnické infrastruktury? Příprava dokumentace a podkladů žádosti o dotaci zabrala dva roky. Úsilí bylo odměněno. Dohoda o poskytnutí dotace na rekonstrukci asfaltové vozovky byla přiznána ve výši 90% investičních nákladů (2,3 mil. Kč). V poptávkovém řízení mezi stavebními firmami s vlastními obalovnami kameniva živicí byla jako nejvhodnější vybrána firma Strabag a.s. Realizace nové asfaltové vozovky se ujal závod v Karlových Varech. Z vlastních peněz Arcibiskupství pražské hradilo přípravné zemní práce za 670 tis. Kč.

20210921-185153-web
Původní stav lesní odvozní cesty
20211003-104044-web
Přípravné práce
20211006-140324-web
Asfaltování vozovky
20211003-140245-web
Osada Jelení

Nyní je asfaltová vozovka hotová, krajnice čekají na dokončení na jaře příštího roku. Přijďte se podívat. Až roztaje sníh, vycházka na Jelení vrch po Jelení cestě a lesem zpět do osady Jelení na zasloužený oběd v místní restauraci má své kouzlo i pro pěšího turistu.

V letech 2021-2022 proběhla rekonstrukce 1 km odvozní lesní cesty zvýšením třídy a kategorie cesty z 2L 3,5/30 na 1L 4,0/30 a zkvalitněním vozovky, kdy původní opotřebený penetrační makadam byl nahrazen novým krytem z asfaltobetonu. Krajnice a hospodářské sjezdy jsou provedeny ze štěrkodrti. Zřízení výhybny v trase zvyšuje bezpečnost dopravy. Celkově došlo ke zlepšení kvality lesní cesty a objektů na lesní cestě pro účely hospodaření v lese.

Ing. Pavlína Čmelíková, referent lesnických staveb Lesní správy

Fota: Pavlína Čmelíková

Plakat-jeleni-vrch-001web