Lesní loučení a vykročení do nového roku

Lesní správa Arcibiskupství pražského na konci roku 2023 oslavila deset let své činnosti pro církevní lesy. Doba, na kterou lesníci standardně plánují práce v lesích, s trochou nadsázky ji může označit za lesní desetiletky.

20231130-154452-1

První těžby v církevních lesích se rozezvučely v listopadu r. 2014 a poslední v listopadu 2023. Poklidné roky první desetiletky (2014-2017) vystřídal šok. Lesy na Severní Moravě hynuly neskutečnou rychlostí, sucho a kůrovec započali své dílo zkázy. Ani naše arcidiecézní lesy nezůstaly nepoškozené, byť s několikaletým odstupem. Historicky nízké ceny v letech 2019-2020 bylo třeba přečkat, a přitom stále bojovat o zelené smrkové lesy. Nepříznivé období vystřídaly roky příznivé. Růst ceny dříví v roce 2021 a příznivé počasí posledních let ozdravily lesy a přinesly církvi hojnost finančních prostředků. V roce 2023 už mohli lesníci zcela vtisknout lesům své představy a záměry a těžby nahodilé vystřídaly ty úmyslné. Bylo to 10 let náročných a zároveň krásných. Společná práce v lesích, starosti, úspěchy i neúspěchy a v neposlední řadě i slavení s Pánem nejen při Hubertské mši svaté. Děkujeme.

Proč ten minulý čas? 

K 1. lednu 2024 byla Sekce Lesní správa převedena jako „část závodu“ do společnosti AP lesnická s.r.o. Ukončila tak svoji činnost pod hlavičkou Arcibiskupství pražského, opustila zázemí neziskové organizace, a vydala se na novou dráhu obchodní společnosti. Zjednodušeně řečeno změnili jsme IČO. Navazujeme tam, kde jsme skončili. Péče o diecézní, kapitulní a farní lesy založená na tvořivé síle přírody pokračuje. Navíc AP lesnická s.r.o. převzala správu svých provozních budov, rozesetých široko daleko v našich lesích. Můžeme tak rozšířit naší obchodní činnost do dalších oborů. Výroba řeziva, velkoobchodní prodej štípaného paliva, služby pro obecní a soukromé lesy v našich regionech. Deset let práce nad svěřenými hřivnami, práce pro církevní lesy, nás zavazuje a bude pokračovat. Nově nás najdete na https://www.aplesnicka.cz Ale budeme raději, když nás navštívíte přímo v našich krásných lesích.

Na tomto místě si dovolím poděkovat kolegyním a kolegům z Lesní správy za jejich práci v uplynulé desetiletce a Vás, čtenáře těchto řádků, požádat o modlitbu za lesy, za vodu, za přízeň počasí. Lidské úsilí často nestačí, a proto prosme o Boží požehnání.

Ing. Milan Mochán, AP lesnická s.r.o.

20221017-110835-1