Lesy a lesní pachtění

Práce v lesích přináší po staletí obživu lidem, kteří v nich pracují, stejně tak finanční prostředky jejich vlastníkům, církev nevyjímaje. Část získaných prostředků je však nutné vracet zpět do lesa.

Lidé pracující v lesích potřebují lesní cesty pro dopravu do práce a odvoz dříví, návštěvníci lesů očekávají upravené cesty pro svá nová elektrokola, lesníci pak musí zajistit odvoz dřevní hmoty z lesa ven.

Po dvou letech finanční krize lesnictví přišlo oživení a Arcibiskupství pražské, Sekce Lesní správa, na všech polesích i na propachtovaných majetcích obnovuje infrastrukturu lesních cest a skládek. Všichni máme stále před očima kůrovcovou kalamitu z Moravy a Vysočiny. Množství dříví, které musely lesní cesty „odvézt“, bylo enormní. Na mnoha místech se odvoz koncentroval do několika měsíců místo mnoha let. Nadšení místních obyvatel, kdy jeden kamion míjí druhý, si dovedeme živě představit. Ani církevním lesům se tento problém nevyhnul.

20171107-125158-web-2

Polesí Nejdek, lesy Náboženské matice, jeden příklad za mnohé. I když by se mohlo zdát, že lesy Krušných hor jsou daleko od kůrovcové kalamity, ani jim se extrémy nevyhnuly. V roce 2018 Lesní správa zpracovala 21 000 m3 vyvrácených stromů orkánem Herwart (rychlost větru dosahovala až 148 km/hod). V roce 2019 na konci ledna napadlo 1,4 m sněhové pokrývky, která rozlámala zejména mladé lesy na ploše 650 ha, a vrcholkové zlomy byly rozptýlené po celé ploše majetku. Zpracováno bylo 33 000 m3 polámaných stromů. Na rok 2020 pak „zbylo“ zpracovat jen 20 000 m3. Každý si dovedeme představit mravenčí práci lesníků. Vyhledat, vytěžit, přiblížit, odvézt vyrobené dřevo zpracovateli.

Priloha-c3-mapka-lc-rudne-u-silnice
Pomistne-koleje
Pomístné koleje

Bez sjízdných lesních cest není možné hospodařit, a proto musí být průběžně udržovány. Příkladem je zdařilá oprava úseku lesní cesty u obce Rudné, nedaleko státní hranice. Hluboké pomístné koleje, výtluky a vytlačené okraje cest omezovaly a po deštích až znemožňovaly průjezd odvozních souprav naložených dřevem. Oprava byla nezbytná. V poptávkovém řízení byla jako nejvhodnější vybrána nabídka firmy STRABAG a.s. Na opravu vozovky bylo použito čedičové kamenivo z místního lomu Děpoltovice, kdy se blízké dovozové vzdálenosti promítly i do příznivé ceny opravy.

Využití místních zdrojů je jednou z hlavních ekologických podmínek stavebních zakázek. Díky použití grejdru na srovnání pláně a rozhrnování vrstev štěrkodrtí vznikla kvalitní vozovka. Po čtrnáctidenním přerušení provozu je nyní možné obnovit odvoz dřeva ke zpracovateli. Tím ale práce nekončí. Sekce Lesní správa pokračuje opravou lesní cesty Jelení v rozsahu 3,5 mil Kč s přispěním dotace z Programu rozvoje venkova.

Lc-rudne-stav-pred-opravou-web
Lesní cesta Rudné, stav před opravou
Lc-rudne-po-oprave-vozovky-web
Lesní cesta Rudné, stav po opravě

Přívaly vod z posledních dnů jsou v lesích vítaným pomocníkem proti kůrovci, ale lesním cestám mnohdy uškodí. Až pojedete po opravené lesní cestě, věřte, že se neopravila sama od sebe, ale nákladnou prací mnoha lidí. A pokud snad nebude cesta upravená nebo bude nesjízdná (nehledě na to, že je prvotně určená k zajištění lesního hospodaření), prosíme o trpělivost a čas. Pracujeme na tom!  

Ing. Pavlína Čmelíková, referent lesnických staveb Lesní správy

Ing. Milan Mochán, ředitel Lesní správy

Fota: Pavlína Čmelíková