Naučná lesní stezka Semenec

V lesích Arcibiskupství pražského, které jsou ve správě polesí Týn nad Vltavou, na vrchu Semenec nad soutokem Lužnice s Vltavou, se nachází naučná lesní stezka.

Stezka je spravována Obecně prospěšnou společností Semenec za finanční podpory Arcibiskupství pražského.

20200421-150346

Naučná stezka, která má podobu vycházkového okruhu lesem a klade si za úkol zdůraznění veřejně prospěšné funkce lesů.

Okruh měřící skoro 6 km, začíná a končí u vltavotýnské rozhledny a na jeho trase je deset zastavení s informačními tabulemi. Z nich návštěvník získá nejen mnoho detailů o místních pověstech a historických souvislostech, ale také informace o přírodních zajímavostech a hospodaření v lesích. Vše je doplněno fotografiemi i názornými nákresy.

Stezka určitě přitáhne pozornost i těch nejmenších návštěvníků. Děti provází na stezce lesní skřítek Semenáček, který pro ně má na každé tabuli připravený úkol související s probíranou tématikou.

Na stezce jsou k vidění domácí i cizokrajné dřeviny, zvláštní údolní přírodní společenstvo, přirozeně se obnovující les a mnoho dalších přírodních zajímavostí.

Zajímavá je vyhlídka na skále nad řekou a tajemná procházka v okolí pohřebních mohyl.

Na dvou tabulích jsou připravena otevírací okénka s obrázky a můžete hádat, jaká odpověď se pod nimi skrývá.

Témata zastavení:

1/ Úvodní tabule u rozhledny – základní údaje o Semenci

2/ Lom Vinice

3/ Mohyly

4/ Cizokrajné dřeviny

5/ Údolní fenomén

6/ Není bobule jako bobule

7/ Překvapení

8/ Lesní hospodaření

9/ Houby

10/ Kříže a boží muka

S-i

Věříme, že se vám všem bude v lesích Arcibiskupství pražského líbit a spolu se skřítkem Semenáčkem pochopíte jak mnohdy náročná je správa lesa při snaze zachovat jej v co nelepším stavu pro příští generace.

Ing. Jaroslav Stropnický, vedoucí polesí Týn nad Vltavou