Návrat ke včelařství

Med se odpradávna používá jako potravina i jako lék. Má velmi složité chemické složení, které se liší v závislosti na botanickém zdroji, lokalitě, ročním období i jednotlivých včelstvech. Med jako produkt, je až téměř nepředstavitelným způsobem propojen s životem člověka a jeho fungováním.

Img-20220628-124201-web
Foto: Milan Sysel

Svatá země se v bibli označuje jako „oplývající mlékem a strdím“, tedy medem (knihy Numeri a Ezechiel). To ostatně převzala začátkem 12. století i Kosmova kronika, v níž se tak vykresluje země, do níž přichází praotec Čech. Když stanul na hoře Říp, jak uvádí Kosmas ve své kronice, zvolal: „Toť jest ona, toť jest ona země […] sladkým medem a mlékem oplývající.“ A tato skutečnost opravdu platí dodnes.

Významu včelařství si byly vědomy i různé církevní řády, kláštery a rovněž i čeští panovníci – např. Karel IV. zavedl na ochranu včelařů i samotných včel tzv. medařské právo. Jeho součástí byla např. ustanovení týkající se svobodného chovu a ochrany včel a trestání jejich krádeží. Velké zásluhy o rozvoj včelařství na našem území má rovněž císařovna Marie Terezie. Éra jejího panování bývá také  nazývána zlatou dobou včelařství.

Česká republika je v současnosti soběstačná jen v několika málo zemědělských komoditách – jednou u nich je právě mléko. A co se týká medu – jsme jednou z „nejzavčelenějších“ zemí světa a máme nejvyšší počet včelařů na kilometr čtvereční. Většina včelařů chová včely jako svůj koníček. Je jich skoro 50 tisíc a chovají okolo půl milionu včelstev. Profesionálů s více než 150 včelstvy ale registrujeme v České republice jen okolo stovky.

A právě tuto druhou skupinu v letošním roce rozšířilo Arcibiskupství pražské které se po mnoha letech útlumu vrátilo k této bohulibé činnosti. Začalo aktivně využívat potenciál široké palety obhospodařovaných ploch. Od vzácných a kvalitních akátových lesů, přes bývalé zahrady, lesní palouky, až po semenné sady lesních dřevin a lipová stromořadí.

Rok 2022 nás obdaruje prvními 1000 kg tohoto zlatého produktu. Ten vzniká pod vedením odborníka s velkým včelařským srdcem a splňuje všechny parametry pro získání „pravého“ včelího medu. Dlouhodobý rozvojový plán počítá s výnosem okolo 6000 kg medu ročně. Ten bude, po uspokojení interních potřeb arcibiskupství, nabízen i veřejnosti pod obchodní značkou „Arcibiskupský med“. Postupem času plánujeme přidat i další produkty a výrobky spojené se včelařstvím.

Ing. Milan Sysel, projektový manažer Lesní správy AP