Obnova Hornojirčanského lesa po kůrovcové kalamitě

V sobotu 10. října proběhla ve spolupráci Lesní správy Arcibiskupství pražského, polesím Dolní Břežany a městem Jesenice společná brigáda, s názvem Obnova Hornojirčanského lesa po kůrovcové kalamitě. 

20201010-091557web

Na stanovené místo v 8:30 hod. se dostavilo celkem 22 osob, včetně dětí. Přišli především obyvatelé Horních Jirčan, avšak přítomen byl i starosta města Jesenice Ing. Pavel Smutný. Ačkoliv počasí celé akci příliš nepřálo a brigáda musela být ukončena dříve, podařilo se vysázet celkem 2000 ks obalovaných sazenic buku lesního (Fagus sylvatica).

V průběhu brigády bylo polesím Dolní Břežany zajištěno drobné občerstvení, včetně opékání špekáčků. Akce byla všemi zúčastněnými hodnocena velice kladně, dospělí i děti odcházeli pozitivně naladěni a spokojeni s odvedenou prací. Společně se těšíme na pokračování naší spolupráce na jaře.

Jménem Lesní správy Arcibiskupství pražského, polesí Dolní Břežany, bych velmi rád poděkoval všem zúčastněným, velice si toho vážím a těším se na naši další spolupráci.

Ing. Jan Roller, vedoucí polesí Dolní Břežany

Jircany