Oprava střechy farní budovy v Pyšelích

Pyšely, fara - po opravě 1
Foto: Archiv STO

Historie osídlení Pyšel sahá dle prvních písemných údajů i archeologických nálezů do 11. století, kdy vznikl také zdejší románský kostel. Ten byl v polovině 14. stol. přestavěn na gotický a spolu s ním byla vystavěna i fara. Ta však byla zničena v době husitských válek v 15. století. 

Současná budova fary vznikla až v polovině 18. století. Jedná se o pozdně barokní přízemní budovu na obdélníkovém půdorysu. Fasáda fary je členěná lizénami, šambránami, zrcadly a volutovými pásky svěšenými z mohutné a bohatě profilované hlavní římsy. Střecha fary je mansardová, kryta pálenými bobrovkami na korunovou vazbu.    

Mansardová střecha farní budovy byla ve velmi špatném stavu.  Krovy byly z větší části napadeny lignovorní houbou a dřevokazným hmyzem. Pálená taška se degradací a nesoudružností  keramického střepu rozpadávala a do objektu zatékalo, cihelné zdivo komínových těles bylo narušeno pokročilou erozí. Situace byla havarijní. Celková oprava střechy pyšelské fary byla zahájena již v loňském roce a to opravou vrchní části mansardové střechy vč. komínových těles. V letošním roce pak byla oprava střechy dokončena celkovou obnovou její spodní části. Oprava obnášela demontáž dožilé krytiny a laťování,  protézování narušených krovových prvků, nové vyzdění komínových těles, výměnu a doplnění klempířských prvků, montáž nového laťování a nové krytiny. Opět byla použita pálená taška bobrovka na korunovou vazbu. Nově byla instalována a uzemněna hromosvodná soustava.

Akce byla z velké části hrazena z prostředků MK ČR.

Ing. Aleš Pešat

Foto: archiv STO

OPRAVA STŘECHY FARNÍ BUDOVY V PYŠELÍCH